over ons

Vrouw & Maatschappij

Vrouw & Maatschappij (V&M) is de grootste politieke vrouwenbeweging van Vlaanderen.

Missie

V&M draagt bij aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft en vrouwen actief betrokken worden in alle domeinen van de maatschappij.

Visie

V&M benadert maatschappelijke thema’s vanuit een feministische invalshoek en christendemocratische visie. Er worden vooruitstrevende standpunten geformuleerd en deze worden door middel van politieke actie op de agenda gezet. Alle beleidsniveaus worden daarbij betrokken, van het lokale tot het Europese.

V&M stimuleert de ontmoeting tussen gelijkgezinde vrouwen, zet aan tot netwerking en biedt vrouwen een laagdrempelige opstap tot maatschappelijk en politiek engagement.
V&M zet zich in voor álle vrouwen en houdt rekening met de specifieke kwetsbaarheden van bepaalde groepen. Ook de uitdagingen van vrouwen die (nog) geen of minder deel uitmaken van de beweging behoren tot het actieterrein van V&M.

V&M speelt een belangrijke rol in de vertolking van stemmen aan de basis naar de nationale politiek. De laagdrempelige aanpak maakt dat meer vrouwen hun weg vinden naar de politiek. V&M werkt mee aan een nieuwe, inclusieve politieke cultuur waarin transparantie en rekenschap voorop staan en waar elk politiek talent zich optimaal kan ontplooien.

Nieuws

Stem op onze madammen!

We zijn als vrouwenbeweging uitermate trots op alle vrouwelijke kandidaten die op de cd&v-lijsten staan voor de komende verkiezingen op 9 juni 2024. Op onze website vind je een overzicht van alle kandidaten.

50 jaar V&M

Vrouw & Maatschappij viert haar 50-jarig jubileum met een groot ledenfeest in Leuven. De grootste politieke vrouwenbeweging van België werd op 16 maart 1974 opgericht door Miet Smet die ook de eerste voorzitter was. Al drie generaties lang strijden we voor een betere positie van de vrouw in de politiek en in de maatschappij. “De huidige leden zijn dankbaar, trots en strijdbaar”, zegt huidig Nationaal Voorzitter Lynn Callewaert.

Totaalverbod op deepnude-apps

Op 24 november 2023 voert Vrouw & Maatschappij actie tegen deepnudes, een verontrustende nieuwe vorm van online seksueel geweld tegenover vrouwen.

Seksisme in de politiek

De aankondiging op sociale media van 7 vrouwelijke cd&v-lijsttrekkers werd ontvangen met tientallen seksistische haatcomments. Als antwoord publiceerden we een opiniestuk in De Standaard

Nood aan transversaal menopauzebeleid

Op Wereld Menopauzedag pleiten we voor een transversaal menopauzebeleid. Deze oproep werd opgepikt in De Zondag. 

Meldpunt voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten

We lanceren de oproep voor een meldpunt voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. Deze beleidsaanbeveling werd uitvoerig besproken op onze themadag De Hormoon(r)evolutie in juni 2023. De oproep werd opgepikt door heel wat media. 

Diversiteit in directiecomités

In een opiniestuk in De Standaard pleitten Lynn Callewaert en Els Van Hoof voor meer diversiteit in de leiding van bedrijven. Zéker van overheidsbedrijven. 

De Hormoon(r)evolutie

V&M nodigt je graag uit op haar themadag 'De hormoon(r)evolutie' op 10 juni 2023 in het Vlaams Parlement te Brussel.

Op 't gemak, altijd en overal

Op 18 november 2022 vragen we met onze Wittelintjesactie aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven.

Ondersteuning vrouwelijke landbouwers

Op 1 oktober 2022 ging de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid van start. Tijdens die periode vragen we aandacht voor het mentaal welzijn van onze vrouwelijke land- en tuinbouwers. Zij zijn immers sleutelfiguren en vormen een noodzakelijke draaischijf, niet alleen in hun landbouwbedrijven, maar ook binnen hun gezin en onze hele maatschappij.