Onze mensen

Nationaal secretariaat

Nationaal bureau

Het nationaal bureau van V&M komt tien keer per jaar samen om beslissingen te nemen over acties, projecten en standpunten.
Het nationaal bureau bestaat uit:

 • het nationaal secretariaat
 • de vrouwelijke cd&v-parlementsleden en ministers
 • gedeputeerden van de provincie
 • provinciale voorzitters en hun kernteam
 • vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties
 • enkele gecoöpteerden

Provinciaal

Elke provincie en de hoofdstedelijke werking heeft een provinciaal voorzitter. Elke provinciaal voorzitter wordt bijgestaan door een kernteam. 

 • Antwerpen: Charis Kamoen
 • Brussel: Sina Van den Bogaert
 • Limburg: Petronella Zelissen
 • Oost-Vlaanderen: Isolde Coens
 • Vlaams-Brabant: Nele Pelgrims
 • West-Vlaanderen: Anaïs de Bethune

Regionaal

Enkel in de provincies Antwerpen (5) en Vlaams-Brabant (2) wordt er gewerkt met regiovoorzitters, dit parallel aan de werking van cd&v in die provincies. 

Lokaal

V&M heeft 150 lokale afdelingen verspreid over heel Vlaanderen. Daar waar er geen lokale voorzitter is, wordt een contactpersoon aangesteld om de informatiedoorstroming te garanderen.