V&M nieuws

 • Naar gendergelijke schepencolleges? (06-12-2017)

  Verschillende (politieke) vrouwenbewegingen willen dat er ook in Vlaanderen verplicht evenveel vrouwen als mannen zetelen in de schepencolleges en deputaties. Onze voorzitster, Liesbeth Maris, aan het woord.

  lees meer ...
 • The Future Is Feminist - WOMEN! (18-11-2017)

  Het jongevrouwennetwerk WOMEN! komt naar Gent op 18 november 2017! We reflecteren over het verleden en focussen op uitdagingen voor vrouwen vandaag. Welke rechten en zuurverdiende verworvenheden staan momenteel onder druk? Hoe bekijken vrouwen van alle generaties de feministische strijd van vandaag? Welke lessen kunnen huidige en komende generaties feministen uit het verleden trekken?

  lees meer ...
 • Witte Lintjesactie 2017 (16-11-2017)

  Seksuele intimidatie en geweld op het werk zijn onaanvaardbaar. Vandaag lanceren we daarom onze Witte Lintjescampagne tegen geweld op vrouwen met minister Kris Peeters. Want vrouwen moeten zich altijd en overal veilig voelen, ook op het werk. www.jekanopmerekenen.be #jekanopmerekenen #wittelintjes

  lees meer ...
 • Statement schandaal Bart De Pauw (10-11-2017)

  Als vrouwenbeweging laten we ons niet uit over de schuld of onschuld van Bart De Pauw. Wij beschikken niet over genoeg informatie om hiertoe in staat te kunnen zijn en het is niet onze taak. Wel wensen we ons uit te spreken over hoe tekenend dit debat is voor hoe er in het publieke discours wordt omgegaan met getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag.

  lees meer ...
 • Liesbeth Maris verkozen als nieuwe voorzitster Vrouw & Maatschappij - CD&V politica (24-10-2017)

  Gisterenavond werd Liesbeth Maris verkozen als nieuwe voorzitster van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica. Maris neemt de fakkel over van Els Van Hoof, Kamerlid en lid van de Leuvense gemeenteraad. Maris zal de komende jaren aan het hoofd staan van de vrouwenbeweging van CD&V.

  lees meer ...
 • Feestelijke voorzittersverkiezingen (20-10-2017)

  Els Van Hoof, huidig nationaal voorzitster van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica geeft na een bloeiende periode, de fakkel door en nodigt u uit op de feestelijke voorzittersverkiezingen van Vrouw & Maatschappij op 24 oktober 2017 te Brussel.

  lees meer ...
 • Lancering WOMEN! (07-09-2017)

  WOMEN! is een informeel netwerk dat jonge vrouwen, met en zonder migratieachtergrond, op een laagdrempelige manier wil laten kennismaken met politiek en het gelijkekansendebat.
  Solidariteit tussen vrouwen is cruciaal voor de gelijkwaardigheid en gelijke behandeling van vrouwen hier en ver hier vandaan. Maar om solidair te kunnen zijn moeten we elkaar leren kennen en bijleren over uitdagingen en meedenken over oplossingen. Om solidair te kunnen zijn hebben we een plek nodig om elkaar te inspireren en ongedwongen vragen te kunnen stellen. Dit is wat WOMEN! beoogt.

  lees meer ...
 • CD&V-vrouwen kwaad op partijgenoot en burgemeester die exhibitionisme weglacht (29-08-2017)

  “Exhibitionisme is een strafbaar feit. Bij minderjarigen is het zelfs aanranding van de eerbaarheid.” Els Van Hoof, voorzitter van Vrouw en Maatschappij, de vrouwenvleugel van CD&V, kan helemaal niet lachen met de uitspraken van Dirk De Vis, CD&V-burgemeester in Ham.

  Na een zoveelste klacht over een exhibitionist in zijn gemeente, had die de feiten genuanceerd. “Een blote piemel, is dat nu zo erg?” zei hij. “Onaanvaardbaar en misplaatst”, vinden de CD&V- vrouwen.

  Later op de dag, wellicht onder druk van voorzitter Wouter Beke, bond De Vis wat in.

  Quote van Els Van Hoof, opgenomen in het nieuwsblad en De Gazet van Antwerpen.

  lees meer ...
 • Internationale Dag voor de Eliminatie van Seksueel Geweld in Conflicten (19-06-2017)

  Vandaag is het de Internationale Dag voor de Eliminatie van Seksueel Geweld in Conflicten. Helaas is een dag als vandaag nog steeds nodig. Want vrouwen en meisjes worden in conflicten overal ter wereld het slachtoffer van seksueel geweld dat doelbewust wordt gebruikt als een wapen tijdens conflicten

  lees meer ...
 • Islam & Feminisme - Sherin Khankan (29-05-2017)

  Inspiratiemoment met Sherin Khankan - oprichtster en voorzitster van de enige vrouwenmoskee ter wereld in Kopenhagen

  lees meer ...
 • CD&V-vrouwen lanceren nieuw voorstel rond ouderschapsverlof (14-05-2017)

  Onze Zij Blij-actie en onze beleidsvoorstellen werden opgepikt door Het Nieuwsblad. Andere media volgden gretig.

  lees meer ...
 • Zij Blij-dag (12-05-2017)

  De evenwichtige combinatie zorg, arbeid en gezin is één van de grote uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Door het groeiend aantal tweeverdienersgezinnen wordt de combinatie tussen beide levenssferen voor heel wat gezinnen problematisch. De vraag naar alternatieve maatregelen om deze moeilijke combinatie te verlichten dringt zich op.

  Rond Moederdag en de Internationale Dag van het Gezin plaatsen we de combinatie van gezin, arbeid en zorg centraal.

  Het koepelthema van de Zij Blij-dag krijgt jaarlijks een andere invulling. Thema’s uit het verleden zijn: het zorgplafond (2011), de gezinsvriendelijkheid van de werkvloer (2012), werk en gezin combineren, een zorg voor iedereen (2013), het ZEN-model: Zorg – Evenwicht – Nieuwe man (2015) en het verplicht vaderschapsverlof (2016). Dit jaar vragen we aandacht voor de combinatie zorg, arbeid en gezin van alleenstaande ouders (2017).

  lees meer ...
 • Cravattendag 2017 (07-03-2017)

  Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag. Op die dag wordt de balans inzake gendergelijkheid opgemaakt. Net als de afgelopen jaren organiseert V&M op 8 maart de Cravattendag. De cravatte is hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds voor mannen voorbehouden. Na het berekenen van de algemene beslissingskloof, de focus op de Bel20, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de politie tijdens voormalige acties, willen we dit jaar de balans m/v binnen de kunstensector onder de aandacht brengen. Want ook binnen deze “progressieve” sector is gendergelijkheid nog veraf.

  lees meer ...
 • Het Nieuwe WIJ is een gendergelijk WIJ (29-11-2016)

  Lommel, 27 november 2016 - De CD&V-vrouwen zijn tevreden dat ze een duidelijk genderluik hebben kunnen laten goedkeuren op het Nieuwe WIJ-congres van de partij. "Dit is een bevestiging van het feit dat het Nieuwe WIJ een gendergelijk WIJ is," stelt Els Van Hoof, Voorzitster van Vrouw & Maatschappij.

  lees meer ...
 • Meer vrouwen en jongeren in de gemeenteraad (24-11-2016)

  De stem van jongeren en vrouwen is ondervertegenwoordigd in de lokale politiek, stellen Els Van Hoof en Wim Soons van de CD&V-vrouwen en jongeren. Het systeem van duoraadsleden kan hier volgens hen verandering in brengen.

  lees meer ...
 • Stop cybergeweld op vrouwen en meisjes! (16-11-2016)

  De CD&V-vrouwen bevestigen dat het hacken van intieme beelden van Joy Anna Thielemans onderdeel is van hun witte lintjescampagne tegen cybergeweld op vrouwen.

  lees meer ...
 • NMBS verdient topvrouw (21-10-2016)

  Dankzij de quotawet van wet van 28 juli 2011 is het aantal vrouwen in de raden van bestuur van de economische overheidsbedrijven gestegen. NMBS en Belgocontrol hebben vandaag elk 30% vrouwelijke bestuurders. De vier kandidaten die nog op de shortlist staan, zijn alle vier ongetwijfeld meer dan geschikt om de nieuwe gedelegeerd bestuurder te worden van de NMBS. De federale regering is het echter aan zichzelf, haar eigen ambtenarenbeleid en aan haar engagement voor een gendergelijke samenleving verplicht om voor de vrouwelijke kandidaat te kiezen.

  lees meer ...
 • Vanaf vandaag werken vrouwen gratis (20-10-2016)

  Vanaf 17 oktober wordt de werkende Belgische vrouw tot het einde van het jaar niet meer betaald. Voor de rest van 2016 werken wij gratis. Omdat we vrouwen zijn. De loonkloof is een hardnekkig fenomeen. Volgens het rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen uit 2016, verdienen vrouwen op jaarbasis 21 procent minder dan mannen. 79 procent van het jaar 2016 zit er vandaag op. Enkel mannen krijgen voor de rest van het jaar nog het loon waar ze recht op hebben.

  lees meer ...
 • Deeltijds werk (14-09-2016)

  Deeltijds werken om een beter evenwicht te vinden tussen werk en gezin is voor vrouwen vaak geen oplossing, blijkt uit een onderzoek van de VUB.

  lees meer ...
 • Miet Smet ontvangt Vlaams Ereteken (12-07-2016)

  Miet Smet mocht op 11 juli 2016 het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap in ontvangst nemen. Met het Ereteken wil de Vlaamse Regering personen huldigen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest. Miet Smet betreurde echter dat slechts 3 vrouwen (tov 7 mannen) gehuldigd werden.

  lees meer ...
 • V&M nam deel aan de Summer Academy EVP-women (11-07-2016)

  V&M nam afgelopen weekend (8-9 juli 2016) deel aan de Summer Academy van de EVP-vrouwen in Málaga. Op de agenda: Migratie, integratie en de impact op vrouwen. Coördinator Maud Vanwalleghem presenteerde de resultaten van het V&M-onderzoek naar geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen dat werd uitgevoerd naar aanleiding van de witte lintjesactie 2015. Voorzitster Doris Pack riep de aanwezige politica’s op om zich op lokaal niveau te engageren voor deze thema’s. Binnen deze context werd de #‎wijvoorzij‬ solidariteitsactie [link thema-campagnes] van V&M bejubeld. Met deze input zullen de EVP-vrouwen in het najaar een resolutie uitvaardigen. Meer info: http://www.epp-women.org/

  lees meer ...
 • Wouter Beke feminist (25-05-2016)

  Partijvoorzitter Wouter Beke heeft zich in ‘Beslist Feminist’ geout als feminist. "In die zin is de genderbonus een interessante piste. Al jaar en dag een stokpaardje van Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging van mijn partij. Deze maatregel moet mannen aanmoedigen om ouderschapsverlof op te nemen. Het cliché bestrijden waar heel wat jonge vaders mee te maken krijgen: ‘Thuisblijven voor de kinderen? Laat dat toch aan je vrouw over”. Dat V&M met dit voorstel telkens opnieuw op zoveel weerstand stuit, zegt genoeg. En dat mannen zo’n maatregel nodig hebben om voor hun rechten als vader te durven opkomen, eigenlijk ook."

  lees meer ...