Tot de dood ons scheidt?

Publicatiedatum

Auteur

Charlotte Steel

Deel dit artikel

Op 20 november 2020 voeren we actie rond dodelijk partnergeweld tijdens de 20ste editie van de Wittelintjesactie. Er is dringend nood aan een gecoördineerd beleid om partnergeweld aan te pakken. We voeren op verschillende manieren actie om aandacht te vragen voor het thema. 

1. Nationale oproep in Aalst door nationaal V&M-voorzitter Liesbeth Maris en CD&V-voorzitter Joachim Coens

Tijdens een persconferentie op het Werfplein in Aalst, met overlever van partnergeweld Triene-Mie Le Compte, CD&V-voorzitter Joachim Coens en lokaal V&M-voorzitter Ria Van Landuyt, lanceert nationaal V&M-voorzitter Liesbeth Maris een oproep om dringend een concreet federaal actieplan ter bestrijding van intrafamiliaal geweld op tafel te brengen en om een gecoördineerd beleid met de lokale, Vlaamse en federale niveaus uit te werken. Lees hier meer over onze nationale beleidsvoorstellen rond partnergeweld.

2. Lokale oproep aan de lokale besturen en politiekorpsen door 77 V&M-afdelingen

Lokale besturen zijn de uitgelezen partners om in te staan voor de lokale aanpak van intrafamiliaal geweld in de buurt.
Maar liefst 77 lokale afdelingen van V&M voeren op 20 november lokaal actie om het probleem aan te kaarten.
Bekijk hier de foto's van de acties. 

3. #150schoenen

Op 20 november duiken in Vlaanderen 150 crime-scenes op in het straatbeeld, voorzien van schoenen. Ze visualiseren op pakkende wijze de 150 slachtoffers van potentieel dodelijk partnergeweld, die in 2018 in België door de parketten werden geregistreerd. Vrouw & Maatschappij nodigt de toeschouwer uit om even stil te staan bij dat hoge cijfer en om zich bewust te worden van het feit dat we allemaal – autoriteiten én burgers - kunnen helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen. Bekijk hier de foto's van de acties. 

4. Parlementair werk

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers vestigt de aandacht op ons thema van de Wittelintjesactie in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Een krachtdadig beleid, over alle beleidsniveaus én over de verschillende bevoegdheden tussen de ministers heen, is nodig om samen de strijd tegen partnergeweld aan te gaan! Bekijk hier meer.

Federaal parlementslid Els Van Hoof stelde in het kader van de beleidsverklaring van Staatsecretaris voor Gelijke Kansen, Gendergelijkheid & Diversiteit Sarah Schlitz enkele vragen aan de staatssecretaris over o.a. dadertherapie, risicotaxatie en het nieuwe Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van Gendergerelateerd Geweld 2020-2024. Bekijk hier meer. 

5. Getuigenis en duiding over dodelijk partnergeweld

Bekijk hier het interview van Triene-Mie Le Compte, overlever van dodelijk partnergeweld, en prof. Anne Groenen, doctor in de criminologische wetenschappen. 

Persoverzicht Wittelintjesactie 2020

Nieuws

Stem op onze madammen!

We zijn als vrouwenbeweging uitermate trots op alle vrouwelijke kandidaten die op de cd&v-lijsten staan voor de komende verkiezingen op 9 juni 2024. Op onze website vind je een overzicht van alle kandidaten.

50 jaar V&M

Vrouw & Maatschappij viert haar 50-jarig jubileum met een groot ledenfeest in Leuven. De grootste politieke vrouwenbeweging van België werd op 16 maart 1974 opgericht door Miet Smet die ook de eerste voorzitter was. Al drie generaties lang strijden we voor een betere positie van de vrouw in de politiek en in de maatschappij. “De huidige leden zijn dankbaar, trots en strijdbaar”, zegt huidig Nationaal Voorzitter Lynn Callewaert.

Totaalverbod op deepnude-apps

Op 24 november 2023 voert Vrouw & Maatschappij actie tegen deepnudes, een verontrustende nieuwe vorm van online seksueel geweld tegenover vrouwen.