Sterrenkinderen

We hebben bijzondere aandacht voor de ouders van sterrenkinderen. Ouders die uitkijken naar de komstĀ  van een kindje hebben het bijzonder zwaar als ze te maken krijgen met zwangerschapsverlies. Er zijn weinig herinneringen die ze kunnen koesteren.

Onder impuls van cd&v werd in een humane wettelijke omkadering voorzien om het verdriet te erkennen. Er werden een aantal stappen gezet, maar nog niet voldoende voor alle ouders van stilgeboren kindjes. Daarom moeten we nog bijkomende actie ondernemen richting een betere omkadering en een menswaardig beleid dat erkenning geeft aan het rouwproces van ouders van stilgeboren kinderen.

Kernpunten

  • We voorzien in elke gemeente een laatste rustplaats voor stilgeboren kindjes (ongeacht de duur van de zwangerschap). We roepen op om in elke gemeente een sterretjesweide of vlinderbomen te voorzien, zodat ouders en naasten een plaats krijgen waar ze troost kunnen vinden. Dit kan ouders helpen helen. We roepen op om dit in elke gemeente te voorzien. Verdriet laat zich immers niet afmeten aan de duur van de zwangerschap.
  • We kennen facultatief moederschapsverlof en geboorteverlof toe aan moeders, vaders en meeouders die een kindje verloren na een zwangerschapsduur van 140 dagen. Ook het kraamgeld, het startbedrag van het groeipakket, moet toegekend worden vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen.
  • Daarnaast zorgen we ook voor meer erkenning voor ouders van stilgeboren kinderen na een zwangerschapsduur van 140 dagen door hen de mogelijkheid te geven om de geboorte vast te leggen in een geboorteakte en daarbij een voor- en familienaam toe te kennen.
  • We geven meer erkenning aan ouders van stilgeboren kindjes ongeacht de zwangerschapsduur door het aanleggen van een sterrenregister in elke gemeente.
  • We pleiten voor het eenvoudig toekennen van rouwverlof voor mensen die zwangerschapsverlies meemaken.
  • We zetten in op psychologische ondersteuning en rouwbegeleiding voor ouders en familieleden van een stil geboren kindje in deze periode van intens verdriet.