Ouderenmisbehandeling

Als mensen afhankelijker worden van anderen, bijvoorbeeld omwille van ouderdom, stijgt de kans dat ze slachtoffer worden van mis(be-)handeling. Dit kan gaan om geweld maar ook verwaarlozing, sociale uitsluiting, financiƫle uitbuiting, seksueel misbruik of fysiek en psychologisch geweld. Geweld tegen ouderen wordt vaak gepleegd door een persoon in een vertrouwensrelatie met het slachtoffer, zoals familieleden die de zorg voor een ouder of grootouder op zich nemen. Soms hebben deze mensen niet de nodige kennis om de zorgtaak uit te voeren. Mensen die slachtoffer worden, zijn om die reden vaak terughoudend om erover te praten: daarbij speelt de loyaliteit van ouderen tegenover hun mantelzorger, maar ook angst om geen zorg meer te krijgen of niet meer thuis te kunnen blijven.

Elke week komen er gemiddeld 22 meldingen van geweld bij ouderen binnen in Vlaanderen. Dat cijfer is een onderschatting van het werkelijke aantal gewelddaden tegenover ouderen, want de problematiek blijft nog vaak onder de radar. Als partij willen we het taboe rond ouderenmishandeling doorbreken en van de aanpak tegen ouderenmishandeling een prioriteit maken.

Kernpunten

  • We besteden specifieke aandacht aan ouderenmisbehandeling in de toekomstige campagnes rond intrafamiliaal geweld.
  • We pleiten ervoor om specifiek aandacht te geven aan de strijd tegen ouderenmisbehandeling in opleidingen voor zorgverleners. Ook breiden we de bestaande e-learningmodule rond ouderenmisbehandeling voor artsen uit naar de medewerkers van thuiszorg, zodat zorgpersoneel dat over de vloer komt bij ouderen, alert is voor de problematiek.