Online seksueel geweld

Door de verschuiving binnen de criminaliteit van ‘zichtbare’ feiten in de fysieke ruimte richting ‘onzichtbare’ feiten in de virtuele ruimte, moeten we ook meer aandacht hebben voor online geweld. Onderzoek, zoals de Veiligheidsmonitor, bevestigt deze tendens en wijst erop dat psychisch en seksueel geweld via het internet toenemen, ook tegenover kinderen en jongeren. Het gaat daarbij om intimidatie via sociale netwerken, maar ook om de verspreiding van seksueel getinte berichten, kindermisbruik en grooming.

Bij de niet-consensuele verspreiding van naaktbeelden, was het strafbaar maken een eerste stap in de goede richting. Toch zijn er nog heel wat andere stappen te zetten, onder andere bij de problematiek van de deepnudes. Deepnudes zijn gefingeerde naaktbeelden die gemaakt worden met behulp van artificiële intelligentie. Deze beelden zijn gemakkelijk te vervaardigen via gratis apps en zijn vaak amper van echte beelden te onderscheiden. Helaas zijn veel jongeren zich niet bewust van het strafbare karakter van het maken en verspreiden van deepfake naaktbeelden. Ook de tech-industrie gaat niet vrijuit in deze problematiek: applicaties die deepnudes mogelijk maken zijn immers niet veilig voor gebruik. Bovendien vinden slachtoffers nog onvoldoende de weg richting hulpverlening en de politie.

Kernpunten

  • We zetten in op sensibilisering rond het strafbaar karakter van deep nudes bij jongeren en pleiten ervoor dat scholen blijvend aandacht hebben voor thema’s als seksualiteit, genderstereotypen en toestemming, indien nodig in samenwerking met externe experts en partners.
  • Applicaties die geen garanties kunnen geven voor veilig gebruik en deepnude-beelden mogelijk maken, zijn niet veilig voor onze markt en moeten verboden worden.
  • We pleiten voor de mogelijkheid om online aangifte te doen van online seksueel geweld.