Nood aan transversaal menopauzebeleid

Publicatiedatum

Auteur

Vrouw & Maatschappij

Deel dit artikel

Op Wereld Menopauzedag pleiten we voor een transversaal menopauzebeleid. Deze oproep werd opgepikt in De Zondag. 

Ongeveer de helft van de Belgische bevolking krijgt ooit te maken met de menopauze. Terwijl sommige vrouwen hier amper last van ondervinden, kan de overgang voor anderen een zware impact hebben op de levenskwaliteit en het normale functioneren belemmeren. 77% van de Belgische vrouwen geeft namelijk aan dat hun levenskwaliteit achteruit is gegaan sinds de menopauze. Toch praten we er te weinig over. En dat terwijl de menopauze een belangrijke nieuwe fase inluidt binnen de vrouwelijke levensloop. Zorgverleners en werkgevers kunnen nochtans een grote rol spelen in de ondersteuning van vrouwen tijdens deze periode van hun leven. 

Cd&v is al langer bezig om het thema uit de taboesfeer te halen en op de politieke agenda te krijgen. In februari 2023 dienden senatoren Karin Brouwers en Maud Vanwalleghem een voorstel van resolutie in waarin er gepleit wordt voor een menopauzebeleid. In juni 2023 organiseerde Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging van cd&v, een studiedag over de impact van hormonen op het leven en lichaam van vrouwen waarbij de menopauze uitvoerig besproken werd. Nu gaan de cd&v-vrouwen nog een stapje verder en zullen ze op Vlaams, Brussels en federaal beleidsniveau een voorstel van resolutie indienen om de desbetreffende regeringen aan te sporen om een doortastend menopauzebeleid uit te stippelen. De bestrijding van de gevolgen van menopauze op de levenskwaliteit van vrouwen heeft namelijk betrekking op zowel de federale als alle deelstaatoverheden van ons land. Karin Brouwers en Katrien Schryvers (Vlaams parlementsleden cd&v), Nathalie Muylle (federaal parlementslid cd&v) en Bianca Debaets (Brussels parlementslid cd&v) slaan hiervoor de handen in elkaar.

De recente verhalen in de media tonen aan dat de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de menopauze de levenskwaliteit van veel vrouwen aantasten. Met een transversaal menopauzebeleid  op alle beleidsniveaus kan er ingezet worden op de sensibilisering en bewustwording van deze problematiek bij zorg- en welzijnsverleners, werkgevers, bedrijfsgezondheidsdiensten, verzekeringsinstellingen en het brede publiek.

De regeringen van de deelstaten kunnen instaan voor de laagdrempelige toegang tot correcte informatie over de menopauze. Minister van Welzijn Hilde Crevits is bijvoorbeeld al in gesprek met artsenverenigingen over hoe we menopauzeklachten bij vrouwen beter kunnen detecteren en verbeteren door onder meer sterk in te zetten op een gezonde levensstijl.

Daarnaast kan er samen met werkgeversorganisaties, bedrijfsgezondheidsdiensten en sociale partners bekeken worden hoe er in het kader van welzijn op het werk gesensibiliseerd kan worden rond de bespreekbaarheid van en omgaan met menopauzeklachten op het werk. Uit een recent onderzoek van de UGent en Securex blijkt namelijk dat meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen hinder ondervindt tijdens het werk door pijnklachten, vermoeidheid of concentratieproblemen. Slechts 8.6% van deze vrouwen geeft daarbij aan dat menopauze bespreekbaar is op de werkvloer. Erover kunnen praten met een leidinggevende, bedrijfsarts of vertrouwenspersoon zorgt voor meer begrip, vertrouwen en flexibiliteit op de werkvloer. Aanpassingen in het takenpakket, de joborganisatie of de temperatuur op de werkvloer kunnen daarbij doorgevoerd worden om de hinder van (tijdelijke) menopauzeklachten te beperken. Ook het aanbieden van een rustigere werkomgeving en van gezond eten in de cafetaria behoren tot de mogelijkheden. Het belangrijkste hierbij is dat menopauzeklachten in een veilige sfeer kunnen besproken worden, bij voorkeur met medewerkers die daarvoor opgeleid zijn.

Tenslotte kan de federale regering instaan voor de invoering van een zorgpad voor vrouwen die last hebben van menopauzeklachten. Dergelijk zorgpad geeft helderheid over de stappen in het zorgproces van vrouwen met specifieke menopauzeklachten en welke zorgverlener op welk moment welke acties kan ondernemen, denk maar aan de huisarts, gynaecoloog, psycholoog, menopauzeconsulent of diëtist. Dit zorgt voor de juiste patiëntgerichte en doelmatige ondersteuning en correctie medische en paramedische hulp in een holistische benadering van de vrouw.

De cd&v-vrouwen willen met de voorstellen van resolutie op de verschillende beleidsniveaus vooral het taboe rond menopauze doorbreken en voor een betere omkadering zorgen van vrouwen die zich in de menopauze bevinden. Want de menopauze is niet iets dat vrouwen lijdzaam zouden moeten ondergaan.

Nieuws

Stem op onze madammen!

We zijn als vrouwenbeweging uitermate trots op alle vrouwelijke kandidaten die op de cd&v-lijsten staan voor de komende verkiezingen op 9 juni 2024. Op onze website vind je een overzicht van alle kandidaten.

50 jaar V&M

Vrouw & Maatschappij viert haar 50-jarig jubileum met een groot ledenfeest in Leuven. De grootste politieke vrouwenbeweging van België werd op 16 maart 1974 opgericht door Miet Smet die ook de eerste voorzitter was. Al drie generaties lang strijden we voor een betere positie van de vrouw in de politiek en in de maatschappij. “De huidige leden zijn dankbaar, trots en strijdbaar”, zegt huidig Nationaal Voorzitter Lynn Callewaert.

Totaalverbod op deepnude-apps

Op 24 november 2023 voert Vrouw & Maatschappij actie tegen deepnudes, een verontrustende nieuwe vorm van online seksueel geweld tegenover vrouwen.