Moeder de stuntvrouw?

Publicatiedatum

Auteur

Vrouw & Maatschappij

Deel dit artikel

We zetten de zware impact van de coronamaatregelen op de thuiswerkende moeders in de kijker. We vragen het recht op deconnectie en roepen vaders op om vaker ouderschapsverlof op te nemen.

Dit jaar is anders dan andere jaren. Sinds 13 maart 2020 gelden de uitzonderlijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Heel wat mensen zijn daardoor van de ene dag op de andere (tijdelijk) werkloos geworden of werken verplicht van thuis uit. De kinderen blijven ook thuis en dus is het aan de ouders om voor zorg, opvang en begeleiding te zorgen. Tweeverdieners die thuis verder werken, moeten beslissen wie van de twee die taken op zich neemt tijdens de werkuren. Uit gewoonte of economische noodzaak: de kans is groot dat het de vrouw is.

Zo legt de coronacrisis een pijnlijke vinger op de bestaande scheeftrekkingen. Traditioneel besteden vrouwen nog altijd anderhalf keer meer tijd aan onbetaalde zorg (het regelen van opvang, doktersbezoeken of helpen bij het huiswerk) dan mannen. Bij veel thuiswerkende moeders is de balans tussen werk en privé vandaag dus helemaal zoek. Voeg daar nog aan toe dat 80% van de werknemers in vitale sectoren als zorg, onderwijs, kinderopvang een vrouw is, en dus extra vatbaar voor het virus, en je weet dat vrouwen het vandaag niet onder de markt hebben.

Dit jaar zet Vrouw & Maatschappij – CD&V politica met haar 'Zij Blij-dag' de impact van de coronamaatregelen op de thuiswerkende moeders in de kijker.

Wij pleiten voor het toepassen van het recht op deconnectie en roepen vaders op om vaker ouderschapsverlof op te nemen.

Voorzitter Liesbeth Maris: “Door de coronamaatregelen werken heel wat mensen al weken verplicht van thuis uit en combineren ze dat met de opvang en begeleiding van hun kinderen. Nu al blijkt uit de eerste bevragingen dat het vooral de vrouw is die de extra zorgtaken op zich neemt. Bij veel thuiswerkende moeders is de balans tussen werk en privé vandaag helemaal zoek. Wij lanceren daarom een aantal beleidsvoorstellen en oproepen om hen te ondersteunen. Niemand zit op een terugkeer van de jaren 50 te wachten.

Om deze scheeftrekking te lijf te gaan, stelt V&M de volgende beleidsmaatregelen voor:

1. Wij leggen het recht op deconnectie weer op tafel. Thuiswerk en zorgen voor de kinderen combineren met (vol-)tijds werken, zorgt ervoor dat we tot laat in de avond werkmails beantwoorden en online vergaderen. Zo staan we permanent in stand-by voor het werk, wat het risico op stress en burn-out verhoogt. Ook na de coronacrisis zal telewerk belangrijk blijven. In vele bedrijven is er echter nog geen telewerkbeleid. Wij roepen bedrijven op om de wet van 26 maart 2018 (die werkgevers verplicht om het thema van deconnectie op de agenda van het CPBW te plaatsen) toe te passen. Daarbij vragen we aan het parlement om de wet te evalueren en, indien nodig, bij te sturen zodat dat bedrijven verplicht kunnen worden om voor een telewerkregeling te zorgen, via een ondernemings-cao of door telewerk op te nemen in het arbeidsreglement.

2. Wij steunen ook uitdrukkelijk de Vlaams parlementsleden Katrien Schryvers en Loes Vandromme, in hun vraag aan experten om de mogelijkheid te bekijken dat twee gezinnen afspraken kunnen maken om elkaars kinderen op te vangen. Zo kan één ouder instaan voor de opvang van de kinderen, terwijl de andere ouders werken. Dat maakt de combinatie werken en kinderopvang voor iedereen haalbaarder.

3. We zijn tevreden met het volmachtenbesluit van minister Nathalie Muylle, waardoor ouders onder bepaalde voorwaarden bijkomend ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens de coronaperiode. Maar dat verlof kan alleen opgenomen worden tot en met de maand juni. Wij vragen dat de situatie tijdig geëvalueerd wordt en dat de mogelijkheid om dit ouderschapsverlof te nemen verlengd wordt met de maanden juli en augustus, als de normale opvangmogelijkheden van kampen en speelpleinen niet worden aangeboden.

4. We roepen op om vrouwenrechten niet uit het oog te verliezen bij het formuleren van de exit-strategieën, met extra aandacht voor kwetsbare vrouwen. De maatregelen tegen het coronavirus worden genderblind genomen, maar de gevolgen zijn dat niet. Maatregelen op het vlak van onderwijskansen, leefbaar wonen, gezondheid en werk moeten rekening houden met de grote groep alleenstaande moeders. Daarnaast vragen we extra aandacht voor organisaties en overheidsdiensten die vrouwen in kwetsbare posities steunen.

5. We vragen specifiek onderzoek rond de impact van de coronacrisis op gender en gelijke kansen om een gericht beleid te voeren. Dat betekent concreet dat bij het verzamelen en rapporteren van gegevens een uitsplitsing wordt gemaakt naar geslacht en andere sociaaleconomische kenmerken.

Last but not least: een oproep aan werkgevers en partners van thuiswerkende vrouwen:

1. We roepen vaders op om meer (corona-)ouderschapsverlof op te nemen en zo voor een betere taakverdeling te zorgen in het gezin.

2. We roepen werkgevers op tot flexibiliteit en begrip en vragen om mensen die telewerken eerder doelstellingen op te geven dan vaste werkuren, zodat die zelf hun werkritme kunnen bepalen.

Nieuws

Stem op onze madammen!

We zijn als vrouwenbeweging uitermate trots op alle vrouwelijke kandidaten die op de cd&v-lijsten staan voor de komende verkiezingen op 9 juni 2024. Op onze website vind je een overzicht van alle kandidaten.

50 jaar V&M

Vrouw & Maatschappij viert haar 50-jarig jubileum met een groot ledenfeest in Leuven. De grootste politieke vrouwenbeweging van België werd op 16 maart 1974 opgericht door Miet Smet die ook de eerste voorzitter was. Al drie generaties lang strijden we voor een betere positie van de vrouw in de politiek en in de maatschappij. “De huidige leden zijn dankbaar, trots en strijdbaar”, zegt huidig Nationaal Voorzitter Lynn Callewaert.

Totaalverbod op deepnude-apps

Op 24 november 2023 voert Vrouw & Maatschappij actie tegen deepnudes, een verontrustende nieuwe vorm van online seksueel geweld tegenover vrouwen.