Menstruatiearmoede

In ons land worden 12% van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar geconfronteerd met menstruatiearmoede. Wanneer meisjes en vrouwen niet de nodige financiële middelen hebben om menstruatieproducten aan te kopen, heeft dat een grote impact op hun leven. Het leidt tot stress, afwezigheden op school, minder participatie aan vrijetijdsactiviteiten, sociale isolatie en medische problemen. Heel wat scholen en handelszaken bieden al gratis maandverbanden en tampons aan. We moeten nagaan hoe hier ook vanuit de overheid op kan ingezet worden. Voor ons is het daarbij van belang dat de middelen die de overheid besteedt aan armoedebeleid ook specifiek bij de doelgroep terecht komen.

Kernpunten

  • De federale en regionale overheden moeten de handen in elkaar slaan om te voorzien in voldoende structurele budgetten voor de voedselbanken.
  • Lokale besturen en middenveldorganisaties moeten blijvend aangemoedigd worden om samen een sociale kruidenier in te richten, zodat het systeem van de sociale kruidenier over heel Vlaanderen kan uitgerold worden. Ook het aanbieden van betaalkaarten vanuit de aanvullende steun van OCMW’s moet worden gepromoot.
  • We moeten nagaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat elk meisje en elke vrouw toegang hebben tot menstruatieproducten, waarbij gericht wordt ingezet op de meest kwetsbaren. Dat kan bijvoorbeeld via de OCMW’s die vanuit hun aanvullende steun een extra budget voor menstruatieproducten kunnen toekennen aan vrouwen en meisjes die inwonen in een gezin waarvan het gezinsinkomen onder het referentiebudget voor een menswaardig inkomen valt.