Kinderopvang

Kinderopvang is superbelangrijk. Het is een plek waar baby's, peuters en oudere kinderen na school naartoe kunnen terwijl hun ouders aan het werk zijn of naar school gaan. Goede kinderopvang kan ervoor zorgen dat kinderen goed leren en zich goed ontwikkelen. Vooral voor kinderen die thuis geen Nederlands praten, is het extra voordelig. Het helpt hen beter integreren en geeft hen meer kansen.

De afgelopen tijd heeft cd&v veel geld geïnvesteerd in kinderopvang. Maar naast geld zijn er ook veranderingen nodig. Kinderopvang moet voldoen aan huidige eisen, zoals genoeg plekken, goede kwaliteit en fijne werkomstandigheden voor de mensen die er werken. Om de kinderopvang te verbeteren is er volgens ons jaarlijks een miljard euro extra nodig. We willen dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar is. Want nu is het voor veel gezinnen al best duur.

We vinden dat er minder kinderen per begeleider moeten zijn, zodat elke begeleider genoeg tijd heeft voor elk kind. We zijn al begonnen met het aantal kinderen per begeleider te verminderen, en we willen dit verder doorzetten. Maar dit moet stap voor stap gebeuren, zodat de opvang goed blijft werken. Ook moeten we genoeg personeel hebben en ervoor zorgen dat de opvang financieel gezond blijft.

Verder moeten alle kinderopvangplaatsen inkomensgerelateerd worden. Dat betekent dat ouders betalen volgens wat ze verdienen. Dit moet in 2025 voor alle nieuwe plekken gelden en in 2030 voor alle plekken in de kinderopvang. Lokale overheden moeten ervoor zorgen dat er genoeg opvang is na schooltijd. We moeten ook kijken of gezinnen met een gemiddeld inkomen wel genoeg kunnen betalen voor de kinderopvang. Ons doel is om de financiering van de kinderopvang flexibeler te maken, zodat er genoeg geld is voor alle plekken die nodig zijn.

Kernpunten

  • (Nog) meer investeren in de kinderopvang
  • Gradueel werken naar 1 begeleider voor 5 kinderen
  • Op termijn moeten alle kinderopvangplaatsen inkomensgerelateerd worden