Kinderarmoede

Kinderen moeten de kans krijgen om gewoon kind te zijn, maar helaas ervaart 13% van de Belgische kinderen armoede. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun gezondheid, onderwijs en toekomst. Om generatiearmoede te voorkomen, is een gecoördineerd federaal, regionaal en lokaal beleid voor jeugd- en kinderrechten essentieel. Het (niet) ontvangen van alimentatie is ook cruciaal in de strijd tegen kinderarmoede. DAVO (de Dienst Alimenatievorderingen) kan hierbij helpen door automatisch in te grijpen en voorschotten uit te keren. Samenwerking tussen verschillende instanties en een warm netwerk rondom gezinnen in armoede zijn nodig om kansarmoede bij kinderen te bestrijden.

Kernpunten

  • Alle tegemoetkomingen in het kader van het Groeipakket moeten aan de gezondheidsindex gekoppeld worden.
  • De bedragen van de sociale toeslagen moeten verhoogd worden en voldoende gedifferentieerd zijn naar inkomen om promotievallen te vermijden.
  • We zetten in op een betere bekendheid van de Dienst Alimentatievorderingen en onderzoeken of een universeel alimentatiefonds beter kan helpen in de strijd tegen kinderarmoede.
  • Lokale besturen moeten in samenspraak met de schoolbesturen en de lokale middenveldsorganisaties zorgen voor een lokale oplossing voor het probleem van de lege brooddozen. Scholen moeten daarbij de kans krijgen om in te tekenen op een lokaal aanbod van maaltijdvoorziening voor zij die hier nood aan hebben.