Hanne Kellens

Hanne Kellens streeft naar een prenataal zorgpad met meer waardering voor de vroedvrouwen. Ze staat op de 4de plaats op de Limburgse lijst voor het Vlaams Parlement.