Geweld omwille van seksuele geaardheid

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Alleen stellen we vast dat dit niet voor iedereen mogelijk is zonder het risico te lopen slachtoffer te worden van blind geweld. De recent gepubliceerde studie ‘Genoeg Enough Assez’ van de UGent toont aan dat geweld tegen LGBTQIA+-personen een vaak voorkomend fenomeen blijft. Uit het onderzoek blijkt dat 93,1% van de respondenten aangeeft minstens één vorm van verbaal of psychisch geweld meegemaakt te hebben en dat 92,6% ervan aangeeft dat de aanleiding hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of seksuele beleving was. Een bijzonder element dat uit het onderzoek naar boven komt, is dat de respondent de pleger van het geweld vaak kent. Zo blijken de eigen ouders, kennissen, vrienden, leerkrachten, medeleerlingen… plegers van geweld. Kortom, het onderzoek geeft een trieste werkelijkheid weer en zet ons met de beide voeten op de grond. Er wordt een situatie geschetst die onaanvaardbaar is en een moderne samenleving onwaardig.

Kernpunten

  • We eisen een krachtig (interfederaal) actieplan tegen geweld jegens LGBTQIA+-personen.
  • We verhogen de aangiftebereidheid van slachtoffers. Daarom moet er gesensibiliseerd worden rond de mogelijkheid om online aangifte te doen van fysiek geweld, via Police-on-web en een bredere bekendmaking van de MyPolice-app.
  • We zetten in op omstaandertraining, omdat we weten dat zij een belangrijke rol spelen in het aantonen van het haatmotief en sociale controle daders ervan weerhoudt om geweld te plegen.