Genitale verminking

België heeft een groeiend probleem van genitale verminking bij meisjes en vrouwen, met naar schatting 23.000 slachtoffers en 12.000 meisjes die risico lopen. Er is ruimte voor verbetering in preventie, ondersteuning en gerechtelijke vervolging, aangezien er slechts één dader sinds 2018 is vervolgd. Het is belangrijk dat betrokkenen, inclusief medisch personeel, worden aangemoedigd om klachten officieel in te dienen. In 2018 nam cd&v al het initiatief van een  wetswijziging die medisch personeel toestaat alle gevallen van genitale verminking te melden, maar velen zijn hier nog niet van op de hoogte. Slachtoffers kunnen terecht bij referentiecentra in Gent en Brussel voor begeleiding en operaties, maar de afstand vormt vaak een obstakel. Het oprichten van meer referentiecentra, gekoppeld aan bestaande Zorgcentra na Seksueel Geweld, kan helpen slachtoffers dichter bij huis te ondersteunen.

Kernpunten

  • We pleiten voor de oprichting van bijkomende referentiecentra voor vrouwelijke genitale verminking, met het oog op psychologische en medisch-seksuologische begeleidingstrajecten en gekoppeld aan de bestaande zorgcentra na seksueel geweld.
  • We sensibiliseren medisch personeel over de mogelijkheid om het beroepsgeheim te doorbreken en gevallen van genitale verminking te melden aan het Openbaar Ministerie.