Gendersensitieve gezondheidszorg

Door een tekort aan kennis en onderzoek ontvangen vrouwen soms niet de zorg van hoge kwaliteit die ze verdienen. Dit uit zich in diagnoses die jaren op zich laten wachten, zoals bij endometriose en lipoedeem, of het niet serieus nemen van symptomen, zoals bij de menopauze. Bovendien worden gezondheidsproblemen bij vrouwen soms onjuist beoordeeld of over het hoofd gezien omdat medisch onderzoek vaak op mannen is gebaseerd, zoals bij hart- en vaatziekten.

Wij pleiten voor meer aandacht voor het vrouwenlichaam en vrouwspecifieke aandoeningen, niet alleen in medisch en klinisch onderzoek en in de opleiding van zorgprofessionals, maar ook in de ontwikkeling van behandelingen en zorgpaden.

Tegelijkertijd benadrukken we het belang van aandacht voor mannelijke patiënten bij ziekten die vooral bekend staan als vrouwenaandoeningen, zoals borstkanker.

Kernpunten

  • We zetten ons in voor verbeterde zorg voor vrouwen. Dit betekent vroegtijdige diagnoses, behandelingen die beter zijn afgestemd op vrouwen, en meer focus in klinische studies.
  • Er is grondig onderzoek nodig naar aandoeningen die specifiek vrouwen treffen, zoals endometriose en PCOS. Meer bewustwording is nodig onder zorgprofessionals, onderwijsmedewerkers, werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeringsmaatschappijen en het algemene publiek.
  • Binnen het jaar na de regeringsvorming moet een actieplan opgemaakt worden om vrouwen met endometriose te ondersteunen. 
  • Bij de ontwikkeling en commercialisering van geneesmiddelen moet meer rekening worden gehouden met vrouwen. Testpopulaties moeten een goede genderbalans vertegenwoordigen en verschillen in bijwerkingen tussen genders moeten duidelijk in de bijsluiter staan.