Gendergerelateerd geweld

Vandaag ervaren vrouwen helaas disproportioneel veel geweld, zelfs in die mate dat geweld op vrouwen epidemische proporties aanneemt. Volgens het recentste grootschalige UN-MENAMAIS-onderzoek in Belgiƫ (2021) werd 81% van de vrouwen en 48% van de mannen in hun leven al het slachtoffer van seksueel geweld. Bovendien is het gezin of de relatie de meest aannemelijke plaats om geweld te ervaren.

In 2023 liepen ook minstens 25 gevallen van intrafamiliaal geweld uit op dodelijk partnergeweld. Om dergelijke tragische gebeurtenissen te voorkomen is het belangrijk om te onderzoeken wat er voorafgaat aan feminicide. Daarom is het nodig om in te zetten op risicotaxatie-instrumenten en risicobeheer. Ook het mobiele stalkingsalarm en de nieuwe generatie enkelbanden die toelaat om het slachtoffer te verwittigen als de stalker in de buurt is, zijn belangrijke stappen in de goede richting waar we blijvend op moeten inzetten.

Er moet bijkomende aandacht zijn voor daderpreventie, door het evalueren en versterken van de huidige trajecten voor dadertherapie. Wie veroordeeld werd, moet verplicht dadertherapie volgen. Daarvoor moeten de trajecten in de gevangenis of voor daders onder elektronisch toezicht, verbeterd worden. Ook opvolging en therapie voor daders na het uitzitten van de straf, is belangrijk.

Er is dringend nood aan een holistische, multidisciplinaire aanpak van gendergerelateerd geweld, waarbij preventie, hulpverlening, politie en justitie op elkaar afgestemd zijn.

Kernpunten

 • Er is dringend nood aan een grootschalig en gericht maatschappelijk onderzoek naar de problematiek van online seksueel geweld en de gevolgen voor de slachtoffers.
 • We pleiten voor het verbeteren en afstemmen van de risicotaxatie-instrumenten, die verplicht moeten worden bij elke klacht of procedure bij politie en/of parket. Daarnaast zetten we in op risicobeheer zowel tijdens als na de gerechtelijke procedure of hulpverleningsprocedure.
 • We blijven het mobiele stalkingalarm ondersteunen en garanderen dat elke toegekende enkelband na een contactverbod voorzien is van een alarmfunctie, indien gewenst door het slachtoffer.
 • Wij staan voor een verplichte inschakeling van de Dienst Alimentatievorderingen bij intrafamiliaal geweld, om het innen van alimentatie en het tegengaan van economisch geweld te waarborgen.
 • Het is ook belangrijk dat we de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen verhogen. Dit kan door te sensibiliseren over de mogelijkheid van online aangifte via Police-on-web voor fysiek geweld, en door de MyPolice-app breder bekend te maken.
 • De zorg voor slachtoffers is cruciaal. We maken werk van een duidelijke sociale kaart van de instanties waar slachtoffers terecht kunnen voor professionele hulp. Daarbij zijn bereikbaarheid, betaalbaarheid en laagdrempeligheid belangrijk, ook voor slachtoffers die pas later met hun verhaal naar buiten komen.
 • We pleiten voor de uitrol van de kindreflex in zoveel mogelijk sectoren, zodat verontrustende gezinssituaties maximaal opgespoord kunnen worden.
 • We evalueren en versterken de huidige trajecten voor dadertherapie. Wie veroordeeld werd, moet verplicht dadertherapie volgen. Ook opvolging en therapie voor daders na het uitzitten van de straf is belangrijk.
 • Samen met steden en gemeenten moet ook ingezet worden op een strenge aanpak van straatintimidatie. We zetten daarbij ook verder in op het ontwikkelen en faciliteren van omstaanderstrainingen.
 • We pleiten ervoor om het recht op een geweldloze opvoeding in de wet te verankeren, zoals dat in bijna alle Europese lidstaten reeds het geval is. Zo maken we komaf met juridische onduidelijkheid en komen we onze internationale verplichtingen na. We pleiten er in die zin voor om het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen in het Burgerlijk Wetboek.
 • De zorg voor slachtoffers is cruciaal. We maken werk van een duidelijke sociale kaart van de instanties waar slachtoffers terecht kunnen voor professionele hulp. Daarbij zijn bereikbaarheid, betaalbaarheid en laagdrempeligheid belangrijk, ook voor slachtoffers die pas later met hun verhaal naar buiten komen.
 • We willen de Zorgcentra na Seksueel Geweld verder uitbouwen tot plekken waar alle slachtoffers, inclusief die van online seksueel geweld, terechtkunnen.
 • Daarnaast moet er nagedacht worden over het creĆ«ren van lokale contactpunten of lokale samenwerkingsverbanden met de Zorgcentra na Seksueel Geweld, zodat de afstand voor minderjarigen die slachtoffer worden van seksueel geweld kleiner wordt.