Fiscaliteit gezinnen

Onze fiscaliteit is niet meer aangepast aan de noden van onze samenleving en economie. Het huidige model is verouderd en gericht op traditionele levensstijlen. Een gronde hervorming van de federale fiscaliteit is daarom noodzakelijk. Voortdurende aanpassingen en uitzonderingen ondermijnen het vertrouwen in ons fiscaal stelsel. We streven naar een herstel van dat vertrouwen en een focus op essentiële belastingen. Belastingen moeten eerlijk zijn en bijdragen aan een sterke welvaartstaat.

Kernpunten

  • Onze lasten op arbeid moeten omlaag. Een eerste hefboom is de belastingvrije som. Dat is het deel van het inkomen dat niet wordt belast. We verhogen die belastingvrije som naar het niveau van het leefloon voor een alleenstaande. Iedereen heeft recht op een deel van het inkomen dat niet belast wordt. We behouden het mechanisme van de overdracht van de belastingvrije som.
  • Een moderne fiscaliteit beschermt wat kostbaar is, dus ook onze gezinnen. Vandaag nemen gezinnen diverse vormen aan. Bijna de helft van de huishoudens in ons land bestaat uit alleenwonenden of alleenstaande ouders. We passen onze fiscaliteit daaraan aan. We verkleinen het fiscale onderscheid tussen alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden. We doven het huwelijksquotiënt uit. De bredere fiscale hervorming moet uiteraard gepaard gaan met de nodige overgangsmaatregelen en waarborgen. Enkel zo kan een grondige hervorming ook een draagvlak behouden.
  • We ondersteunen gezinnen fiscaal in de opvoeding van kinderen. Wie vandaag een kind fiscaal ten laste heeft, heeft recht op een toeslag op de belastingvrije som. Vandaag verschilt dat bedrag per kind fiscaal ten laste. We brengen de toeslag voor elk kind op gelijke hoogte en zorgen voor een gelijkschakeling en verhoging van de belastingvrije som per kind, vastgelegd op het huidige niveau van twee kinderen ten laste.
  • Kinderen met een handicap en kinderen in kwetsbare gezinnen verdienen onze bijzondere aandacht. We werken de drempels weg voor de toekenning van hun voordelen en geven een extra toeslag op de belastingvrije som aan werkelijk alleenstaande ouders.
  • We ondersteunen ouders in de combinatie van werk en gezin. De overheid komt tegemoet aan een deel van de kosten voor kinderopvang. Om de impact van die ondersteuning te vergroten, verhogen we de fiscale aftrekbaarheid van opvangkosten en laten we de fiscus die kosten vooraf invullen op de belastingaangifte. Zo misloopt geen enkele ouder het voordeel.
  • Wie vandaag een onderhoudsuitkering betaalt, kan die fiscaal inbrengen. Wie de uitkering ontvangt, wordt daarop belast. Het stelsel is niet neutraal ten aanzien van de samenlevingsvorm. We halen het stelsel van onderhoudsuitkeringen dan ook volledig uit onze fiscaliteit. Tegelijk zorgen we ervoor dat ouders de belastingvoordelen voor een kind kunnen verdelen onder elkaar in functie van de zorg voor het kind. De voordelen worden niet langer noodzakelijk toegekend aan de ouder bij wie de domicilie van het kind is gevestigd.