Fiscaliteit alleenstaanden

Alleenstaanden verdienen meer aandacht in het beleid. Ze vormen een diverse en groeiende groep met specifieke uitdagingen. Financiële en sociale ondersteuning is essentieel voor hun welzijn. Daarom moet de ‘alleenstaandenreflex’ leidend zijn bij het maken van beleid. Of het nu gaat om huisvesting, belastingen of gezondheidszorg, deze reflex zorgt ervoor dat we de belangen van alleenstaanden niet uit het oog verliezen. Daarbij blijven we ook alert voor de specifieke situaties van alleenstaande ouders.

Kernpunten

  • Controle op hoe elk overheidsbeleid alleenstaanden beïnvloedt.
  • Streven naar een goede balans tussen werk en privéleven voor alleenstaande ouders en grootouders.
  • Een eerlijkere belastinghervorming voor verschillende levenssituaties.
  • Uitbreiding van de taken van de Dienst voor Alimentatievorderingen naar een universeel en automatisch fonds.
  • De Vlaamse overheid moet zich inzetten voor woonvormen die geschikt zijn voor alleenstaanden.