Draagmoederschap

We hebben begrip voor de kinderwens van koppels en willen het belang van het kind vooropstellen bij draagmoederschap. We verzetten ons daarbij tegen commercieel draagmoederschap, omdat het kind dan bij wijze van spreken als koopwaar wordt behandeld. We erkennen de realiteit van draagmoederschap en benadrukken het belang van de sterke band tussen kind en wensouders. Minstens een van de wensouders moet dus genetisch materiaal aanleveren.

Het is cruciaal dat er wordt ingezet op een goede medische, juridische en psychologische begeleiding en selectie van alle betrokken partijen door een fertiliteitscentrum erkend voor draagmoederschap. Op die manier zorgen we ervoor dat alle partijen zich voldoende bewust zijn van de draagwijdte van hun keuzes en van de gevolgen. Daarnaast moet het erkend fertiliteitscentrum de juridische afstammingsprocedure faciliteren en het zelfbeschikkingsrecht van de draagmoeder respecteren.

De rechten van het kind moeten voor ons prioritair blijven. Daarom geldt ook hier het recht op identiteit en de opheffing van de anonieme donatie als een noodzakelijke voorwaarde om een wettelijke regeling van het altruïstisch draagmoederschap mogelijk te maken. Dit houdt in dat er enkel sprake kan zijn van een niet-anonieme donatie en kennis van de draagmoeder door het opnemen van haar naam in de kantlijn van de geboorteakte.

Kernpunten

  • We maken werk van een wettelijk kader voor altruïstisch, hoogtechnologisch draagmoederschap, maar verbieden commercieel draagmoederschap. Wel hebben we begrip voor homokoppels die beroep doen op een zus die draagmoeder is en daarbij de eigen eicel gebruikt.
  • We pleiten voor een verplichte tussenkomst van de centra voor medisch begeleide voortplanting om draagmoederschap te faciliteren, de partijen te selecteren en medische, juridische en psychologische begeleiding te bieden aan alle partijen.
  • We pleiten voor een automatische afstamming ten opzichte van de wensouders na de geboorte.
  • Het recht op identiteit en de opheffing van de anonieme donatie geldt als een noodzakelijke voorwaarde om een wettelijke regeling van het altruïstisch draagmoederschap mogelijk te maken.
  • We zorgen ervoor dat de IVF-procedure die nodig is in kader van altruïstisch draagmoederschap ook terugbetaald wordt.