Anticonceptie

Hoewel er de afgelopen jaren enkele belangrijke stappen zijn gezet om anticonceptie financieel toegankelijker te maken, blijkt dat met name langdurige anticonceptiemethoden zoals het spiraaltje nog steeds te duur zijn voor veel vrouwen, omdat de kosten in één keer moeten worden betaald. Bovendien rust de verantwoordelijkheid, zowel financieel als psychologisch, vaak nog steeds voornamelijk op de vrouw, terwijl dit eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid zou moeten zijn. Het is ook belangrijk om de betaalbaarheid van anticonceptie voor mannen te verbeteren.

Kernpunten

  • We betalen langdurige anticonceptie zoals het spiraaltje voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd, terug.
  • Ook voor niet langdurige anticonceptie trekken we de leeftijdsgrens voor de tegemoetkoming op van 25 naar 35 jaar, dit om de volledige keuzevrijheid te garanderen.
  • Ook voor mannen moet anticonceptie betaalbaarder worden. Daarbij denken we aan een tegemoetkoming in de prijs van condooms die via de apotheek worden aangekocht.