Abortus

We pleiten voor een ethische benadering van abortus en hebben daarbij respect voor de keuzevrijheid van vrouwen en de bescherming van de foetus. We baseren ons op verschillende conclusies van het wetenschappelijke en multidisciplinair onderzoek naar de abortuswetgeving in ons land.

Eerst en vooral willen we het risico op ongewenste zwangerschappen tot een minimum beperken door in te zetten op betaalbare, betrouwbare en toegankelijke anticonceptie.

Zwangerschapsafbrekingen moeten zorgvuldig worden uitgevoerd met geïndividualiseerde begeleiding, waarbij vrouwen niet alleen kunnen rekenen op medische, maar ook psychosociale begeleiding. We pleiten daarom ook voor een periode van 48 uur tussen de eerste aanmelding en de uitvoering van een abortus, dit om kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen.

Voor ons mag de wettelijke termijn om een vrijwillige abortus op verzoek te laten uitvoeren niet verder dan veertien weken (na de bevruchting) liggen, en dit in het belang van zowel (kwetsbare) vrouwen als het ongeboren leven. In sommige extreme omstandigheden moet er echter een uitzondering mogelijk zijn. In geval van verkrachting of incest moet abortus op verzoek tot achttien weken na de bevruchting mogelijk zijn. Bij abortus om medische redenen behouden we de huidige regeling.

Kernpunten

  • We voorzien in een tegemoetkoming voor langdurige anticonceptie zoals het spiraaltje of het hormoonhoudend staafje terug voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd of recht op een verhoogde tegemoetkoming. Ook voor mannen moet anticonceptie betaalbaarder worden. In eerste instantie kijken we dan ook naar een tegemoetkoming in de prijs van condooms die via de apotheek worden aangekocht.
  • We zetten in op kwalitatieve en geïndividualiseerde begeleiding waarbij vrouwen niet alleen kunnen rekenen op medische, maar ook op psychosociale begeleiding en nazorg.
  • De periode van 48 uur tussen de aanmelding en de uitvoering van de abortus zijn cruciaal om deze kwaliteit te garanderen. We herleiden de huidige ‘wachttermijn’ dan ook van 6 dagen naar 48 uur.
  • Voor ons mag de wettelijke termijn om een vrijwillige abortus op verzoek te laten uitvoeren daarom niet verder dan 14 weken (na de bevruchting) liggen, en dit in het belang van zowel (kwetsbare) vrouwen als het ongeboren leven. In extreme omstandigheden is er een uitzondering mogelijk, zoals bij verkrachting of incest.