50+ op de arbeidsmarkt

Terwijl we verwachten dat mensen langer aan het werk blijven, wordt het vanaf een bepaalde leeftijd almaar moeilijker om een job te behouden en vooral om een nieuwe job te vinden. Oudere werknemers maken ook minder kans op promotie in hun job. Dat is niet alleen heel onrechtvaardig, het is ook niet slim. Alle talenten zijn meer dan nodig op de arbeidsmarkt. Er moet dringend een attitude- en gedragswijziging komen bij vele werkgevers. De overheid kan hierin een rol spelen door in te zetten op sensibilisering rond  vooroordelen en stereotiepe denkbeelden over oudere werknemers.

Een leeftijdsvriendelijke arbeidsmarkt stelt oudere werknemers in staat om op een gezonde manier aan de slag te blijven. Dat kan vragen om aanpassingen van het takenpakket. Voor vrouwen die veel last hebben van menopauzeklachten, is het belangrijk dat zij ook op het werk tijdelijke maatregelen kunnen treffen om de symptomen te temperen of dat zij kunnen rekenen op begrip van leidinggevenden en collega’s. Dat kan vermijden dat deze vrouwen vroegtijdig de arbeidsmarkt verlaten. Werkbaar werk vraagt om maatwerk en kan niet via algemene regelgeving worden opgelegd. Wel kan er vanuit de overheid ondersteuning geboden worden aan werkgevers om hierop in te zetten en arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Kernpunten

  • De strijd tegen leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet op vele fronten gevoerd worden. De overheid moet actief sensibiliseren bij werkgevers en leidinggevenden omtrent stereotypes en vooroordelen over oudere werknemers. We zijn voorstander van praktijktesten op de arbeidsmarkt, om leeftijdsdiscriminatie door werkgevers tegen te gaan.
  • Vanuit het beleid moeten leeftijdsvriendelijke werkplekken worden gestimuleerd, waar de kwaliteiten en competenties van oudere werknemers gevalideerd worden, en waar oudere werknemers niet vroegtijdig de arbeidsmarkt verlaten omdat ze het gevoel hebben niet meer gewaardeerd te worden.
  • De arbeidsbemiddeling vanuit VDAB moet gelijkmatige inspanningen leveren voor alle werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd.