Visie & missie

Vrouw & Maatschappij (V&M) is de grootste politieke vrouwenbeweging van Vlaanderen.

Missie

V&M draagt bij aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke rechten en kansen heeft en vrouwen actief betrokken worden in alle domeinen van de maatschappij.

Visie

V&M benadert maatschappelijke thema’s vanuit een feministische invalshoek en christendemocratische visie. Er worden vooruitstrevende standpunten geformuleerd en deze worden door middel van politieke actie op de agenda gezet. Alle beleidsniveaus worden daarbij betrokken, van het lokale tot het Europese.

V&M stimuleert de ontmoeting tussen gelijkgezinde vrouwen, zet aan tot netwerking en biedt vrouwen een laagdrempelige opstap tot maatschappelijk en politiek engagement.

V&M zet zich in voor álle vrouwen en houdt rekening met de specifieke kwetsbaarheden van bepaalde groepen. Ook de uitdagingen van vrouwen die (nog) geen of minder deel uitmaken van de beweging behoren tot het actieterrein van V&M.

V&M speelt een belangrijke rol in de vertolking van stemmen aan de basis naar de nationale politiek. De laagdrempelige aanpak maakt dat meer vrouwen hun weg vinden naar de politiek. V&M werkt mee aan een nieuwe, inclusieve politieke cultuur waarin transparantie en rekenschap voorop staan en waar elk politiek talent zich optimaal kan ontplooien.