Publicaties

Publicaties

Thema's

"Geef jouw macht aan haar kracht" 20 blz [2019]
Wij trekken naar de verkiezingen met drie grote thema’s: zorg en welzijn, werk en onderwijs. We zien wij binnen deze thema’s nog heel wat mogelijkheden om te komen tot meer gendergelijkheid in onze samenleving. 

"Kies voor evenwicht #StemVrouw" 32 blz [2018] 
In dit campagnehandboek bieden we enkele mogelijke beleidsvoorstellen, acties en getuigenissen om de genderdimensie in lokale verkiezingen extra in de verf te zetten. Hierbij spitsen we ons toe op vijf speerpunten; veiligheid, solidariteit, leefbaarheid, mobiliteit en -uiteraard- gelijkheid, de focus ligt op levenskwaliteit in alle aspecten van het lokale leven.

"Wij maken ons sterk" 52 blz [2014] 
De capability approach toegepast op gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Wat maakt jou tevreden of gelukkig? Wat wil jij doen of zijn in het leven? Het antwoord op deze vragen verschilt van mens tot mens. Hoe kunnen beleidsmakers toch bijdragen aan een hoge levenskwaliteit van de bevolking, rekening houden met de verschillende wensen en capaciteiten van mensen? In deze publicatie formuleren we een antwoord op de vraag.

"Stad/Dorp op stiletto's" 45 blz [2012] 
Steden zijn unieke leefomgevingen die heel wat aantrekkingskracht uitoefenen op mensen met verschillende achtergronden. 
Vrouw & Maatschappij neemt drie grootstedelijke centra (Antwerpen, Brussel, Gent) en de centrumsteden van Vlaanderen onder de genderloop. We keken hoe steden op het vlak van stadsplanning, mobiliteit, stadsinrichting, zorg en wonen aandacht hebben voor de specifieke situatie van van vrouwen. Vanuit de analyse formuleerden we 42 voorstellen voor genderslimme steden. En ook al startten we vanuit de stedelijke situatie, toch is het merendeel van onze voorstellen prima toepasbaar in elke kleine of grote gemeente. Ons programma stad/dorp op stiletto's is voor elke CD&V-politica een enorme bron van inspiratie om het gemeentelijk beleid meer af te stemmen op vrouwen en elke gemeente meer 'genderslim' te maken. 

"Je leven in balans"  52 blz [2010] 
Zorgen voor je lichaam en je geest: gezondheid in de breedste zin van het woord. Hoe gezond leven wij vrouwen vandaag? V&M analyseert de genderverschillen en neemt de verschillen ter harte. Daarom lanceert ze een reeks concrete maatregelen die een gezonde levensstijl bevorderen en de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar moeten maken én houden voor alle vrouwen.

"Kan het Scandinavisch Model ons redden?" 44 blz [2007]
Waarom treden vrouwen moeilijker toe tot de arbeidsmarkt? Waarom verdwijnen vrouwen vlugger? 

Jaarverslag

Jaarverslag per werkjaar [sinds 1994] Het jaarverslag is overzicht van de activiteiten van V&M per werkjaar, dit zijn de campagnes, acties, debatten, publicaties, persberichten, een verslag van de plaatselijke acties en een overzicht van de parlementaire werkzaamheden op vlak van gelijke kansen.

Wegwijs

"Wegwijs voor vrouwen in de politiek" 64blz [2018]
Met deze wegwijs willen we vrouwen ondersteunen die hun eerste stappen in de politiek zetten. Het biedt concrete informatie rond de werking van de politiek.

Geschiedenis

"60 jaar Christen Democratisch & Vrouw" 84blz [2005]
Spiegels van vrouwenacties in zestig jaar christen-democratie in Vlaanderen. 
Met deze publicatie willen we bijdragen tot de kennis van de positie en de rol van vrouwen vanaf 1945 in de CVP en CD&V. We willen vrouwen van vandaag bewust maken van een vergeten etappe uit onze politieke geschiedenis.

"Marguerite De Riemaecker - Legot, Onze eerste vrouwelijke minister" 80 blz [2015]
Christian V.P. De Riemaecker in samenwerking met Vrouw & Maatschappij. Deze biografie is in een notendop de erfenis die Marguerite ons nalaat. Een goed gevuld leven gewijd aan het statuut van de vrouw, de kinderen, het gezin en de minderbedeelden. 

Deze boeken zijn te bestellen via vrouw@cdenv.be