Engagementsverklaring

Met deze verklaring drukken we ons engagement uit om aandacht te besteden aan een preventief en reactief beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG), zowel ten aanzien van slachtoffers als plegers.

We zorgen er samen voor dat het uitgaansleven een fijne plek is waar iedereen op ’t gemak kan zijn en zich veilig voelt.

We onderschrijven volgende waarden:

  1. Iedereen is gelijk en wordt op dezelfde manier behandeld, ongeacht geslacht, gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, leeftijd en mentale of fysieke capaciteiten. We veroordelen elke vorm van discriminatie op basis van voorgaande criteria.
  2. We dulden geen enkele vorm van seksueel geweld.
  3. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in het uitgaansleven, zowel bezoekers als medewerkers. We erkennen het feit dat zowel vrouwen, mannen en gender non-conforme personen slachtoffer kunnen zijn van seksueel geweld. Bovendien zijn we er ons van bewust dat personen uit de LGBTQIA+-gemeenschap en personen met een migratieachtergrond extra kwetsbaar zijn.

We engageren ons om volgende richtlijnen te hanteren:

  • We verbinden ons ertoe adequate acties tegen SGG te ondernemen. We grijpen tijdig in bij wie over de schreef gaat. Wanneer er zich een strafbaar feit voordoet, bellen we de politie. Daarnaast helpen we het slachtoffer. Indien nodig verwijzen we door naar professionele hulporganisaties.
  • We besteden aandacht aan het verhogen van de competenties van onze medewerkers om op een gepaste manier te handelen in geval van SGG. We informeren onze medewerkers over het handelingsprotocol, over welke stappen ze kunnen ondernemen wanneer er zich een strafbaar feit voordoet en wat ze kunnen doen voor het slachtoffer en tegenover een dader. 

 

Deze engagementsverklaring kadert binnen de Wittelintjesactie van Vrouw & Maatschappij, de vrouwenbeweging van cd&v, die in het teken staat van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Lees hier meer over de actie.