V&M Antwerpen speelt het burgemeesterspel

26 augustus 2018

V&M Regio Antwerpen speelt het burgemeesterspel

 

In de reeks evenementen en feestelijkheden van Merksem kermis eind augustus- begin september nam V&M regio Antwerpen met CD&V op zondag 26 augustus 2018 deel aan de Stroboerenmarkt op de Bredabaan te Merksem.

We sloegen net als vorig jaar de handen in mekaar met CD&V Afdeling Merksem, CD&V senioren Afdeling Merksem, en Vrouw en Maatschappij Regio Antwerpen.

Alzo konden we opnieuw twee CD&V tentjes vullen en konden we zeer uiteenlopende thema’s aansnijden.

Gaande van de Actie: “Veilig terug naar school” over de campagnefolder van de Merksemse kandidaten voor de districtsraad, de Merksemse senioren tot het burgemeestersspel van V&M.

Ook dit keer konden we naast onze enthousiaste groep vrijwilligers rekenen op onze vrouwelijke mandatarissen : Caroline Bastiaens (Schepen in de Stad Antwerpen voor Cultuur, stads-en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten), Nahima Lanjri (federaal volksvertegenwoordigster en districtsraadslid in Borgerhout) evenals op onze plaatselijke mandatarissen Koen De Cock (provincieraadslid en districtsraadslid Merksem, lijstduwer district Merksem en derde plaats provincieraad Antwerpen) en Sonja De Meyer (districtsraadslid Merksem, lijsttrekker district Merksem).

We kregen zelfs bezoek van onze federale vice premier Kris Peeters (Minister van Werk, Economie en Consumenten belast met Buitenlandse Handel) en lijsttrekker voor de stad Antwerpen.

Heel wat mensen maakten ook tijd voor een echte babbel. Er werden heel wat contacten gelegd die verder gingen dan de gebruikelijk vluchtige contacten tijdens zulke acties. Waarbij het ons deugd deed te zien én te horen dat niet alleen vrouwen maar ook mannen, alsook leden van andere partijen, mensen van een andere geloofsovertuiging,  evenals allochtonen, . . .  het gesprek met ons aangingen. Dat stak ons allemaal een riem onder het hart.