Speech Liesbeth Maris, nieuwe voorzitster V&M

24 oktober 2017

Speech Liesbeth Maris, nieuwe voorzitster 

Vrouw & Maatschappij - CD&V politicaBeste mandatarissen,

Beste CD&V politica’s,

Beste familie en vrienden,

 

Ongeveer 2 jaar geleden telefoneerde ik met de integratiemedewerker van het asielcentrum in Leopoldsburg met de vraag of wij de door Vrouw en Maatschappij Limburg  ingezamelde schoonheidsproducten mochten komen afgeven aan de vrouwelijke asielzoekers.

Ik moest hem even uitleggen wat Vrouw & Maatschappij was.

Ik vertelde dat wij een politieke vrouwenbeweging zijn die erop gericht is meer vrouwen tot de politiek aan te trekken en ijvert voor een betere positie van alle vrouwen in de hele samenleving.

Zijn reactie: “pff, zijn jullie daar nu nog niet over?!”.

Ik moet jullie niet vertellen dat wat volgde een boeiend gesprek was. De mijnheer in kwestie heeft net niét zijn lidmaatschap voor Vrouw en Maatschappij levenslang vooruitbetaald.

Ik heb toen beseft met hoeveel plezier en passie ik Vrouw & Maatschappij kan verkopen, en ik zeg bewust niet ‘verdedigen’.

Dat gevoel van passie en plezier is niet meer weggegaan en heeft nog vele pieken gekend, tijdens de mooie activiteiten in Limburg maar ook tijdens mijn verkiezingscampagne doorheen alle Vlaamse provincies in de afgelopen weken.

In de afgelopen 2 jaar is mijn engagement voor de beweging Vrouw en Maatschappij gegroeid. Als pupil van de jonge vrouwenstage werd ik co-voorzitter in Limburg, daarmee ook nationaal bureaulid en later ook trekker van ons jongevrouwennetwerk WOMEN! samen met Tracy.

Het voorzitterschap is dan ook een erkenning voor mijn engagement voor vrouwenemancipatie en gendergelijkheid maar ook een nieuw startpunt.

Want mijn vriendinnen die ik al jarenlang onderhoudt over

  • de genderpensioenkloof,
  • het belang van financiële onafhankelijk binnen een relatie
  • en de nood aan een aanpassing van het seksueel strafrecht

denken en hopen nu dat ik een ander forum ga krijgen. Maar niets is minder waar, ik krijg nu gewoon een mandaat om nog nét iets luider te spreken! J

 

Beste allen,

voor jullie staat een dankbare en trotse voorzitter.

Trots omdat ik lid ben van een partij die 43 jaar geleden de eerste politieke vrouwenbeweging in haar schoot steunde.

Trots dat Vrouw & Maatschappij 43 jaar later nog altijd een onafhankelijke geleding is van CD&V met haar eigen mening en haar eigen acties.

En trots dat ik lid ben van een partij van wie de voorzitter zich probleemloos uit als feminist.

Trots dat ik in de voetsporen mag treden van boegbeelden van voorzitters als Miet Smet, Juliette De Schyver, Sabine de Bethune, Myriam Van Vaerenberg en Els Van Hoof.

Ik ben dankbaar dat ik het vertrouwen krijg van Els. Onder haar voorzitterschap werd de vertegenwoordiging van Vrouw & Maatschappij statutair verankerd binnen de alle organen van CD&V.

Els streed ook voor genderquota op de CD&V-kieslijsten bij lokale verkiezingen.

En ook de quota voor meer vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven kwamen er tijdens haar voorzitterschap.

Maar ik ben ook dankbaar dat ik kan terugvallen op een ijzersterk secretariaat. Dat zowel inhoudelijk als op bewegingsvlak Vrouw & Maatschappij de juiste richting in zal laten evolueren.

Ik ben trots dat ik samen met alle enthousiaste CD&V Politica’s die ik in de afgelopen weken in Beringen, Dendermonde, Antwerpen, Brussel en Roeselare heb ontmoet zal blijven wegen op de politieke besluitvorming. Samen met hen zal de beweging vrouwelijk politiek talent blijven opsporen en begeleiden.

Maar ik ben ook dankbaar dat ik zowel professioneel als privé werd en wordt omringd door mannen en vrouwen die mijn passie en enthousiasme hebben omarmd en gestimuleerd. Zowel mijn ouders, mijn partner Michaël en mijn politieke moeder Sonja Claes hebben mij een groot cadeau gegeven:

  • vrijheid,
  • vertrouwen
  • en het geloof dat mijn inzet voor vrouwen een garantie is een warme en rechtvaardige samenleving.

 

Maar naast de dankbaarheid en trots zijn er ook de bezorgdheid en strijdbaarheid rond de uitdagingen van vandaag en morgen.

Intern zal onze beweging verder moeten inzetten op verjonging en verbreding. De maatschappij is op die 43 jaar erg veranderd en wij moeten mee. En met de verkiezingen van 2018 en 2019 in het vooruitzicht zullen we moeten inzetten op het aantrekken maar ook het vasthouden van vrouwelijk politiek talent.

Maar dankzij Els hebben wij drie belangrijke speerpunten die vandaag jammer genoeg nog altijd actueler zijn dan ooit.

Want zolang er in ons land nog dagelijks tussen de 8 en de 10 vrouwen verkracht worden komen wij in november buiten met de Witte Lintjesactie.

En zolang bepaalde mensen vasthouden aan argumenten als ‘er zijn niet genoeg capabele vrouwen voor raden van bestuur en beursgenoteerde bedrijven’ zullen wij elk jaar onze Cravattendag houden in maart.

En zolang vrouwen meer zorgtaken opnemen voor hun kinderen, hun familie, vrienden en buren zullen wij pleiten voor een eerlijke work-life balance op onze Zij-Blij-dag in mei.

Meisjes en vrouwen blijven vandaag slachtoffer van geweld, discriminatie, stereotypen en ongelijke kansen. En daarom zullen wij onze jongens moeten opvoeden tot mannen die verdedigers zijn van vrouwen- en meisjesrechten. Mannen mogen niet aan de zijlijn staan maar vrouwen steunen.

De strijd om gendergelijkheid zullen wij samen moeten voeren. Omdat gelijkheid balans brengt en iedereen ten goede komt. Want ook vandaag worden mannen gediscrimineerd in onze samenleving als hun het recht op vaderschaps- of ouderschapsverlof ontzegd wordt.

En we moeten verder durven kijken dan de vrouwen waarin we ons in herkennen.

Ook de alleenstaande, allochtone vrouw met kinderen in een slecht-betaalde deeltijdse job en minderwaardig huurhuis heeft onze beweging nodig.

Om nog maar te zwijgen over de analfabete meisjes in Afghanistan, de vrouwen in Myanmar die slachtoffer zijn van verkrachting als oorlogswapen en Iraanse vrouwen die geen zelfbeschikkingsrecht hebben.

 

Beste CD&V politica’s, beste vrienden en familie,

Voor jullie staat een trotse dankbare, bezorgde maar strijdvaardige voorzitter op wie jullie de komende 3 jaar voluit kunnen rekenen!

 

Ik dank jullie voor het vertrouwen!

 

….

 

Ik roep nu graag de oud-voorzitters Miet Smet, Juliette De Schyver, Sabine de Bethune, Myriam Van Vaerenberg en Els Van Hoof op het podium voor een foto.

 

En daarna nodig ik iedereen graat uit op ons buffet. Vier en geniet samen met ons van dit mooie moment voor onze beweging!

Fijne avond!