Resultaten

Resultaten verkiezingen 2019

 

Algemene uitslag

Bij de verkiezingen van 26 mei zijn er meer vrouwen rechtstreeks verkozen dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Over alle parlementen heen zijn er in totaal 44,6 % vrouwelijke verkozenen, tegenover 43,5 % in 2014.

Wanneer we de Vlaamse en Franstalige partijen samen nemen, zien we dat er in geen enkel parlement genderpariteit is bereikt. Toch zien de eerste cijfers er niet slecht uit. Alleen in het parlement van de Duitstalige gemeenschap ligt het aantal verkozen vrouwen onder de 40 %. Hierbij moeten we tevens wel vermelden dat het hier gaat om een relatief klein parlement (25 verkozenen).

 

 

Wanneer we specifiek kijken naar de evolutie van het aantal vrouwelijke verkozenen in het federaal parlement, zien we dat 42,5 % van de zetels naar vrouwen gaat (37 van de 87 zetels), terwijl het in 2014 ging om 45,0 %. Hier is dus er geen sprake van vooruitgang Let wel, het gaat hier enkel om de Vlaamse partijen. In het Vlaams parlement gaat dan weer 58 van de 124 zetels naar vrouwelijke verkozenen, ofwel 46,8 %. Onderstaande grafiek geeft een evolutie weer vanaf 2009:

 

 

 

 

Voorkeurstemmen

Wanneer we naar de globale voorkeurstemmen voor vrouwen kijken, kunnen we na een eerste analyse van de Vlaamse partijen spreken van een positief plaatje. Voor het Vlaams parlement gaan bijvoorbeeld 49,0 % van de voorkeurstemmen naar vrouwen. In het federaal parlement gaat het dan weer over 45,8 % van de voorkeurstemmen die naar vrouwen gaan, in het Brussels parlement 49,3 % en in het Europees parlement 43,0 %. Aangezien de meerderheid van de lijsttrekkers nog steeds mannen zijn, is dit zeker geen slecht resultaat.

 

CD&V-vrouwen

Na een eerste analyse van de verkiezingsresultaten blijkt dat in het algemeen de vrouwelijke CD&V-kandidaten sterke prestaties hebben geleverd. In het Vlaams parlement haalden de vrouwelijke kandidaten méér voorkeursstemmen binnen dan de mannelijke kandidaten. Liefst 54.5% van de voorkeursstemmen bij CD&V ging naar de vrouwelijke kandidaten. En dat terwijl vier van de zes lijsten voor het Vlaams parlement getrokken werden door een man.

Ook op de lijsten van de Kamer deden de vrouwelijke kandidaten van CD&V het goed. Daar haalden de vrouwen samen 42.4% van de voorkeursstemmen binnen, terwijl vijf van de zes lijsten getrokken werden door een man. Ter vergelijking, bij Groen ging 58.3% van de voorkeursstemmen naar de vrouwelijke kandidaten, maar daar werden slechts drie van de vijf lijsten getrokken door een man (Groen kwam in Brussel samen met Ecolo op voor de Kamer).