Ouders Inc.


15 november 2016 - 

De Markten, Brussel

Programma

18.30u: Onthaal
Verwelkoming door Els Van Hoof (voorzitster Vrouw & Maatschapij - CD&V politica )
Inleiding door Margot Cloet (kabinetschef minister Jo Vandeurzen)

Getuigenissen door
    o Peter De Lobel (redacteur De Standaard)
    o Nina Mouton (psychologe)
    o Kawtar Najjar (Life & Business Coach, HR consultant)

Panelgesprek met Ianka Fleerackers
    o Karen Eloot (ACV Gender)
    o Lutgard Vrints (Gezinsbond)
    o Monica De Jonghe (VBO)
    o Theun Pieter Van Tienoven (senior onderzoeker VUB)

Slotwoord door Bianca Debaets (Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen)
Receptie met hapjes van de toekomst

Onthaal vanaf 18u30, start om 19u

Klik hier om in te schrijven 
Kinderopvang nodig? Laat het ons weten!


TIJD. Elke ouder lijkt er tekort aan te hebben. Er zijn weliswaar mogelijkheden om tijd te kopen: ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, tijdskrediet ... Niettemin voelen nogal wat ouders zich OPGEJAAGD WILD.

Het debat “Ouders Inc.” geeft vaders, moeders en meeouders een stem in het debat rond de combinatie werk en gezin.
De tekortkomingen van de huidige verlofregelingen worden blootgelegd. We gaan samen op zoek naar een manier om gezinnen de ADEMRUIMTE te geven die ze verdienen. 

We focussen op de toegankelijkheid van het systeem voor iedereen, met de nadruk op de GENDERcomponent. 
Want ondanks een toename van de opname van de verlofstelsels door mannen, blijkt vandaag verlof opnemen voor de zorg voor de kinderen nog voor het grootste deel een vrouwenzaak. Daarom laten wij ook de papa’ s aan het woord. Want ook zij eisen hun zorgrol op!