Netwerk

Vrouw & Maatschappij maakt deel uit van:

cd&v - Vlaamse, christendemocratische partij

V&M is statutair vertegenwoordigd in alle organen binnen de partij zowel op lokaal, regionaal provinciaal als nationaal niveau waar ze tracht een gendertoets toe te passen op het CD&V-beleid. 

EPP Women - Vrouwenbeweging van de Europese Volkspartij

EPP Women bestaat uit meer dan 50 lidorganisaties van gelijkgestemde Europese partijen. V&M tracht samen met hen het voortouw te nemen in de strijd voor politieke emancipatie van vrouwen binnen Europa, gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en vrouwelijk ondernemerschap. Verder richt EEP Women zich ook op de bevordering van vrijheid, rechtvaardigheid, mensenrechten en democratie niet alleen in Europa, maar ook in de regio's met enorme verandering, zoals het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het bevorderen van gendergelijkheid

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Het Instituut is onderverdeeld in verschillende cellen die werken rond diverse actiedomeinen, zoals bijvoorbeeld gender mainstreaming, arbeid, de strijd tegen partnergeweld, onderzoek … De juridische cel van het Instituut behandelt infovragen en klachten van slachtoffers van geslachtsdiscriminatie.

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Federaal adviesorgaan omtrent genderdiscriminatie

V&M behoort tot de effectieve leden van de Raad, waar ze tracht feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken. De adviserende bevoegdheid van de Raad is onmiskenbaar en hierdoor onderscheidt de Raad zich van de werking van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, en van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding dat vooral het accent legt op bepaalde doelgroepen.

Nederlandstalige Vrouwenraad

De Vrouwenraad is de koepelorganisatie van een 40-tal vrouwenorganisaties met een verschillende filosofische en ideologische strekking. V&M neemt actief deel aan de activiteiten van de Vrouwenraad en ze is vertegenwoordigd in hun Raad van Bestuur.