Doorverwijzing bij SGG

Lees hier meer over de verschillende instanties waar slachtoffers, vertrouwenspersonen van slachtoffers en daders van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag terecht kunnen.

 

Voor slachtoffers

 • Spreek een vertrouwenspersoon aan. Bijvoorbeeld je partner, je ouders, iemand uit je vrienden- of familiekring.
 • In een Zorgcentrum na Seksueel Geweld kan een slachtoffer alle nodige professionele hulp krijgen in één centrum: medische en psychische zorg, een forensisch onderzoek, een klacht neerleggen en de nodige opvolging. Slechts in een aantal ziekenhuizen wordt deze dienst aangeboden. Elk slachtoffer van seksueel geweld kan er terecht, 24 op 24 en 7 dagen op 7.
 • Roep professionele hulp in. Dat kan bij een dienst voor slachtofferhulp van het CAW, bij een CGG, bij een psycholoog of seksuoloog. Er zijn 11 Centra Algemeen Welzijnswerk verspreid in Vlaanderen. Vind hier meer info of bel 03 328 20 30.
 • Bel de hulplijn 1712. Dit is de hulplijn bij vragen over elke vorm van geweld of misbruik. Niet alleen lichamelijk geweld, ook psychisch, economisch of seksueel geweld kunnen aan bod komen. 1712 is een samenwerkingsverband tussen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Hier kan je terecht met vragen over (lichamelijk, psychisch of seksueel) geweld en misbruik. Zij kunnen je ook doorverwijzen. Lees hier meer. 
 • Contacteer Tele-Onthaal. Daar kan je anoniem je verhaal kwijt als je het moeilijk hebt: bel 106 of gebruik de chat.
 • Kijk op seksueelgeweld.be: informatie voor slachtoffers van seksueel geweld en hun familie en vrienden. Lees hier meer.
 • Contacteer een lotgenotengroep zoals punt vzw. Ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben beleefd, kan helpen bij de verwerking. Lees hier meer. 
 • Dienst slachtofferonthaal is bedoeld ter ondersteuning van de gerechtelijke procedure na aangifte. Bekijk hier waar er een justitiehuis in jouw buurt is. 
 • Child Focus: voor meldingen van of vragen over een verdwijning, een ontvoering of seksueel misbruik bestaat het gratis noodnummer 116000.
 • Voor jongeren zijn er specifieke hulporganisaties.
  • Bel, mail of chat met de jongerentelefoon Awel via deze site of bel het gratis nummer 102.
  • Nupraatikerover.be is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld. Lees hier meer.

 

Voor familie, vrienden of vertrouwensfiguren van slachtoffers

 • Lees hier meer over hoe je kan helpen, wat je wel/niet mag zeggen en waar je terecht kan voor hulp. 

 

Voor daders

 • De hulplijn Stop it Now! biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten. Meer info hier of bel 0800 200 50.
 • I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer info hier