Sjerpendag: Draagt zij vanaf nu de sjerp?


PERSMEDEDELING, 8 maart 2018

#Sjerpendag: Draagt zij vanaf nu de sjerp?

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica eist meer pariteit in het lokaal beleid

Brussel, 8 maart 2018 - Vrouw & Maatschappij – CD&V politica roept in het verkiezingsjaar 2018 op tot meer pariteit in de gemeentelijke en provinciale besturen. Dit jaar dopen ze daarom Internationale Vrouwendag, waarop ze jaarlijks de lage vertegenwoordiging van vrouwen in maatschappelijke sectoren aankaarten, om tot #Sjerpendag.  Over heel Vlaanderen nemen V&M-afdelingen deel aan een ludieke marktactie of voeren mee campagne op sociale media om meer vrouwen aan het roer te krijgen.

Vooral naar de uitvoerende posities stromen vrouwen nog steeds te weinig door. Zo is in de schepencolleges maar 34% een vrouw. Ook het provinciale niveau doet het niet veel beter. Daar is maar 29% van de deputés een vrouw. Bovendien is maar 16% van de Vlaamse burgemeesters een vrouw terwijl in de centrumsteden dat zelfs minder dan 10% bedraagt. “Dit is bedroevend,” aldus Liesbeth Maris, nationaal voorzitter van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica. “Dat vrouwen anno 2018 nog steeds maar niet kunnen doorstoten tot de hoogste echelons van de lokale en provinciale politiek is onaanvaardbaar.” Voor Vrouw & Maatschappij – CD&V politica is het duidelijk: goed bestuur is een genderevenwichtig bestuur, waarin zowel mannen als vrouwen aan de knoppen zitten. Meer pariteit in het lokaal beleid zorgt voor een rechtvaardiger en democratischer bestel en voor kwaliteitsvollere politieke besluitvorming. “Of het nu een burgemeesters- of een schepenensjerp is, wij willen dat meer vrouwen een sjerp dragen!” besluit Maris.

Om hier verandering in te brengen eisen de CD&V-vrouwen dat:

* Pariteit
op het vlak van gender in uitvoerende organen in de grondwet wordt opgenome
* Er meer vrouwelijke burgemeesters aangesteld worden;
* Een facultatief systeem van duo-raadsleden wordt ingesteld waarbij beloftevolle maar niet verkozen lokale politici kunnen door de fractie gecoöpteerd worden, waardoor zij taken van een gemeenteraadscommissie kunnen overnemen van het verkozen lid;
Een schepen van gelijke kansen (met portefeuille) wordt aangesteld.

Om deze eisen kracht bij te zetten organiseren de lokale afdelingen van Vrouw & Maatschappij – CD&V politica een marktactie met een burgemeestersspel. Hierbij kunnen vrouwen aangeven op welke beleidsdomeinen zij zouden inzetten mochten zij de sjerp dragen. Daarnaast roept Vrouw & Maatschappij haar leden ook op om te poseren met een sjerp en te delen onder de hashtag #sjerpendag.

Perscontact:
Liesbeth Maris
Nationaal Voorzitster Vrouw & Maatschappij - CD&V politica
0474 49 10 88