Actualiteitsmotie

Actualiteitsmotie


Cybergeweld op vrouwen en meisjes

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november, verbindt CD&V zich ertoe om de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes aan te gaan.

Europees onderzoek heeft aangetoond dat 1 op 3 vrouwen boven de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer wordt van fysiek of seksueel geweld (FRA, 2014). Geweldsdaden beperken zich echter niet enkel tot de fysieke ruimte, maar spelen zich steeds vaker online af.

73% van de vrouwen online wordt slachtoffer van cybergeweld. Vrouwen lopen zelfs 27 keer meer kans om lastig gevallen te worden op het internet dan mannen. Vooral jonge meisjes zijn erg kwetsbaar. Online stalking, seksuele intimidatie en wraakporno zijn ernstige vormen van cybergeweld. Internet en sociale media vergemakkelijken geweldsdaden wegens de anonimiteit en het gebrek aan controle online. De impact en de gevolgen voor het slachtoffer zijn zeer reëel en beperken zich niet tot de cyberruimte: angst, depressie en soms zelfs zelfmoord.

Het nieuwe WIJ is een gendergelijk WIJ. Een gendergelijke maatschappij houdt in dat vrouwen en mannen op een gelijkwaardige manier aanwezig zijn in elk segment van onze samenleving. De digitale wereld neemt vandaag reeds een enorm belangrijke positie in onze maatschappij en die zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het is dan ook essentieel dat vrouwen en meisjes gelijkwaardig aanwezig zijn en participeren in de digitale wereld. Gendergerelateerd cybergeweld mag dit niet verhinderen.

CD&V verbindt zich er dan ook toe om alle mogelijke initiatieven te ondernemen en te ondersteunen die:

  • sensibiliseren omtrent geweld op vrouwen en meer specifiek cybergeweld;
  • cybergeweld binnen het kader van mediawijsheid aankaarten in het lager en secundair onderwijs;
  • een internationale gedragscode ontwikkelen die cybergeweld afkeurt en bestrijdt, en internet- en sociale mediaplatformen verplicht eenvoudige meldingsfuncties te ontwikkelen;
  • ertoe leiden dat cybergeweld expliciet vermeld wordt in het nieuwe Strafwetboek, met hieraan gekoppeld hogere strafmaten.