Vaders mogen zorgen voor hun kinderen maar...


PERSBERICHT - 13 mei 2016

Vaders mogen zorgen voor hun kinderen maar niet ten koste van zwangerschapsverlof moeder

Gwendolyn Rutten stelt voor om het moederschapsverlof meer genderneutraal te maken, door het mogelijk te maken een aantal weken over te dragen op de andere partner. Wat Rutten eigenlijk zegt is dat een deel van het moederschapsverlof verdoken ouderschapsverlof zou zijn en dat vrouwen in se met minder rust zouden kunnen. Dit is voor Vrouw & Maatschappij – CD&V Politica een brug te ver. “Wij zijn het volledig eens met mevrouw Rutten dat vaders van bij het begin meer moeten worden betrokken bij de zorg voor kinderen,” zegt Algemeen Voorzitter Els Van Hoof, “maar moeders gewoon sneller terug de werkvloer opjagen is de totaal foute manier.” Volgens Vrouw & Maatschappij – CD&V Politica ligt de oplossing in een evenwichtigere opname van de zorgverloven.

De kern van Ruttens redenering is dat vrouwen het met minder dan 15 weken moederschapsverlof moeten kunnen stellen en dat het geven van borstvoeding geen goed argument is voor het behoud van die 15 weken, want vrouwen worden hierin toch te veel gepusht. In de plaats van die 15 weken volledig zelf op te souperen zouden vrouwen beter een beetje vrijgevig kunnen zijn en hun partner laten delen in de roze wolk en de babypret. En de werkgevers die moeten slechts beide ouders samen maar 15 weken missen. Win-win voor iedereen? “Nee. Absoluut niet,” stelt Els Van Hoof. “Wij willen ook dat vaders vanaf het prille begin betrokken zijn bij de zorg voor hun kind. Maar het feit dat Rutten dit denkt te kunnen bekostigen door verlof af te nemen van de moeder, is voor ons totaal onaanvaardbaar.” Over het aantal weken dat het lichaam nodig heeft om te herstellen van een zwangerschap zijn de meningen verdeeld. Het herstellen van een zwangerschap gaat echter niet enkel om het krimpen van de baarmoeder en het helen van een hechting hier en daar. Ontzwangeren duurt veel langer dan de luttele 15 weken zwangerschapsverlof. De hormonenhuishouding van vrouwen ligt overhoop en onderschatte gevolgen zoals schildklierproblemen worden vaak niet (h)erkend. Om nog maar te zwijgen van de psychologische impact van een bevalling. 10 tot 20% van de mama’s kampt zelfs met een postnatale depressie. “Kortom, die 15 weken rust voor moeders zijn echt geen overbodige luxe,” stelt Van Hoof, “bovendien zitten we in België nog steeds onder het Europese gemiddelde van 23 weken.”
Vrouw & Maatschappij – CD&V Politica pleit daarom voor maatregelen die inzetten op een evenwichtigere opname van zorgverloven: het verplichten van het vaderschapsverlof en een genderbonus bij het ouderschapsverlof: een extra maand verlof, wanneer beide partners ouderschapsverlof opnemen. “Het opleggen van een verplichting is harde maatregel, dat weten wij ook. Maar het gaat ons om het resultaat.” “Verplichtingen, of het nu gaat om quota of om een opnameplicht, dienen om deuren die al te vaak dicht bleven, open te beuken,” stelt Els Van Hoof. Dat gebeurt altijd onzacht en er zullen altijd mensen zijn, zoals enkele topvrouwen vandaag in De Standaard (DS 13 mei), die hier niet mee akkoord zijn of zich hier niet helemaal goed bij voelen. “Die verplichtingen gaan echter nooit over de huidige generatie, maar het gaat om de volgende. En het meest vooral nog om de generatie daarna.” Quota en verplichtingen dienen om een ongelijkheid weg te werken zodat het voor de volgende generaties niet meer dan normaal is dat vrouwen en mannen overal in onze maatschappij gelijk vertegenwoordigd worden en dat vaders mogen zorgen voor hun kinderen. “En dit niet ten koste van de moeder haar zwangerschapsverlof, maar met een eigen volwaardig zorgverlof voor de vader,” besluit Els Van Hoof.

Els VAN HOOF Algemeen Voorzitster Vrouw & Maatschappij – CD&V politica 0474 52 68 18