Betere verdeling van zorg

PERSBERICHT - 10 maart 2014

Betere verdeling van zorg tussen vrouwen 
en mannen moet prioriteit zijn 

Uit een recente studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) blijkt dat drie kwart van het ouderschapsverlof nog altijd door moeders wordt opgenomen. In 2012 namen bijna 90.000 vrouwen ouderschapsverlof op. Veel meer dan de net iets meer dan 30.000 mannen. “En toch zien we een positieve evolutie: het aantal mannen dat ouderschapsverlof opneemt is op tien jaar tijd vertienvoudig, want  in 2002 ging het nog om net geen 3.000 mannen. Die opmars is ronduit spectaculair te noemen en toont aan dat er een draagvlak is voor een betere verdeling van zorgtaken tussen ouders,” zegt Els Van Hoof, algemeen voorzitster van Vrouw & Maatschappij.

Daarom lanceerde Vrouw & Maatschappij vorig jaar al de genderbonus, een beloning voor gezinnen waar vaders hun ouderschapsverlof opnemen. Concreet willen we ook ouders van kinderen geboren voor 8 maart 2012 een vierde maand betaald ouderschapsverlof geven op voorwaarde dat beide ouders minstens één maand opnemen. In de Kamer diende CD&V een voorstel in dat nog verder gaat. Kamerlid Nahima Lanjri legt uit: “Als beide ouders minimum drie maanden verlof opnemen, heeft het gezin recht op een maand extra ouderschapsverlof. Het voorstel is een duidelijke stimulans voor mannen om hun ouderschapsverlof op te nemen.”

Om toe te laten dat mannen ook zorg kunnen dragen voor hun pasgeboren kind pleit  CD&V voor een verlenging van het vaderschapsverlof verlengd worden tot 15 dagen, of vijf meer dan vandaag. Zo wordt het ook gemakkelijker voor de vrouwen. De ontslagbescherming voor vaders tijdens het vaderschapsverlof, ook een voorstel van CD&V, werd eerder al goedgekeurd.

“We zijn verheugd dat andere partijen ook een prioriteit willen maken van een betere verdeling van de zorgtaken tussen vaders en moeders,” besluiten Els Van Hoof en Nahima Lanjri. “Hopelijk vinden we nu snel een draagvlak om dat wettelijk te verankeren.”