Zelfstandigen en vrouwelijk ondernemerschap

Het aantal vrouwelijke zelfstandigen neemt jaar na jaar toe. Tussen 2009 en 2014 is het aantal vrouwelijke zelfstandigen met 11% is gestegen. Deze stijging is echter grotendeels te danken aan een grote toename van vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep.  Het aantal vrouwen dat voltijds werkzaam is als zelfstandige, is tussen 2009 en 2014 echter slechts gestegen met 3%. Bovendien zien we dat startende vrouwelijke zelfstandigen het nog steeds moeilijker hebben dan hun mannelijke collega’s. Zo moeten zij vaker dan mannen vijf jaar na het opstarten van hun zaak het ondernemerschap alweer voor bekeken houden[1].

Onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat de volledige economie gebaat is bij een toename van het aantal vrouwelijke zelfstandigen. Vrouwelijke ondernemers hebben een genuanceerdere kijk hebben op het nemen van economische risico’s en zij hebben vaker dan mannen de ambitie om een meervoudige ondernemer te worden. Bovendien zorgen vrouwen in leidinggevende posities in bedrijven voor een hogere omzet en voor hogere uitbetalingen. Verder is er steeds meer bewijs dat vrouwelijke ondernemers nog meer geneigd zijn dan hun mannelijk collega’s om hun opbrengsten opnieuw te investeren in onderwijs, in hun familie en bij uitbreiding in de ruimere gemeenschap.

Afgezien van de bewezen economische en maatschappelijk winst, is het ondersteunen van vrouwelijke ondernemers ook gewoon een must op het vlak van gendergelijkheid.

Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke ondernemers drie grote moeilijkheden kennen:

  • de combinatie van de zelfstandige activiteit met gezin- en zorgtaken;
  • een moeilijkere toegang tot financiering dan mannelijke ondernemers;
  • onvoldoende opleiding en toegang tot de nodige informatie.
 

Standpunt V&M

V&M wil een omvattend beleid dat erop gericht is om vrouwelijke zelfstandigen te ondersteunen en waardoor nog meer vrouwen de stap zetten naar het (voltijds) ondernemerschap. Dit beleid moet de drie grote moeilijkheden waar vrouwelijke ondernemers vandaag mee kampen, grondig aanpakken: de combinatie ondernemen en gezin, de toegang tot financiering en opleiding.[1] http://grietsmaers.be/vrouwelijke-ondernemers-kappen-er-sneller-mee-dan-mannen/