Genderevenwicht in de zorgsector

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica waardeert de gedreven inbreng van het vrouwelijke zorgpersoneel en  wil ook het mannelijke talent aanboren om zo meer pariteit in de zorgsector te krijgen en het personeelstekort te doen dalen.

  1. Geef de zorg een stem. Promoot de zorgrichtingen in het onderwijs, naar analogie met het STEM-actieplan. Benadruk de grote variatie aan gevraagde competenties en stimuleer jongens actief om de bestaande zorgrichtingen en -beroepen goed te bestuderen en ervoor te durven kiezen.
  1. Trek CLB’s en VDAB mee in het bad. CLB’s en VDAB moeten meer gendersensitief werken, met aandacht voor het maken van bewuste keuzes en bestaande vooroordelen over studie- en loopbaanmogelijkheden.
  1. Maak de zorgsector aantrekkelijker, met meer waardering, betere verloning en loopbaanperspectieven. Maak werk van de betaalde stage in het laatste jaar verpleegkunde, zoals afgesproken in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 en zoals geformuleerd in het federale wetsvoorstel van Els Van Hoof van 04/08/2020 om financiering te voorzien voor contractstages binnen de bachelor verpleegkunde. Zowel voor studenten als voor de zij-instromers die de stage combineren met hun gezinsleven, is dat een financieel zware periode. Het is tijd dat werkgevers, onderwijskoepels en de bevoegde ministers van Werk, Onderwijs en Volksgezondheid en Welzijn een structurele oplossing uitdokteren en de verschillende niveaus de handen in elkaar slaan. De financiële kost van de stage mag nooit een drempel zijn om de opleiding aan te vatten.
  1. Tackle de stereotypes. Laten we de vastgeroeste genderstereotypen rond mannen in de zorg aanpakken. Dat kan door rolmodellen in de kijker te zetten, infobrochures te verspreiden met getuigenissen van zowel mannelijke en vrouwelijke studenten en positieve berichtgeving over het stijgend aantal mannen in de zorgsector. Zo krijgen jongens de boodschap dat alles mogelijk is en worden ze gestimuleerd om hun eigen richting in te slaan. Taal is in dat opzicht ook heel belangrijk. Veel beroepen worden door hun benaming als vrouwelijk of mannelijk gezien. Laten we dus allemaal de genderneutrale benoeming ‘verpleegkundige’ gebruiken in plaats van verpleegster en verpleger.