Gender

Het jargon van de strijd voor gendergelijkheid omvat verschillende fundamentele begrippen. Velen gaan er echter verkeerdelijk van uit dat al deze termen min of meer hetzelfde betekenen en onderling inwisselbaar zijn. Dit klopt niet. Geslacht, gender, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele voorkeur zijn fundamentele en fundamenteel verschillende begrippen. Het zijn allemaal verschillende eigenschappen op basis waarvan een persoon kan worden gediscrimineerd.

De makkelijkste manier om het onderscheid tussen geslacht, gender, genderidentiteit, genderexpressie en seksuele voorkeur duidelijk te maken, is aan de hand van de zogenaamde "genderbread person" of de genderkoeken persoon van It's pronounced Metrosexual.

 

 

Geslacht (Biological Sex)

Met geslacht verwijst men naar iemands biologische sekse. Dit is objectief en wetenschappelijk definieerbaar op basis van geslachtsorganen, hormonen, DNA … Men is vrouw, man of interseksueel wanneer men lichamelijke kenmerken vertoont van beide geslachten (een andere term hiervoor is hermafrodiet).

Gender

Gender omvat de maatschappelijk bepaalde verwachtingen, structuren en rolpatronen die een samenleving of een cultuur aan een geslacht verbindt. Het is met andere woorden een sociale constructie die mee afhankelijk is van de tijd, de plaats en de cultuur waarin een persoon wordt geboren en zich in bevindt. Het is de sociologische tegenhanger van het biologische geslacht.

Genderidentiteit (Gender Identity)

Genderidentiteit is de persoonlijke ervaring en beleving van iemands zijn of haar gender: hoe iemand zichzelf identificeert qua gender. Men kan zich vrouw, meisje, man of jongen voelen. Het gaat hier echter niet om een binaire tegenstelling, maar om een as. Zo kan men bijvoorbeeld vinden dat men helemaal geen uitgesproken gender heeft, dat men zich niet meer of minder identificeert met een man dan met een vrouw. Dan is men genderqueer. Iets helemaal anders is een transgender persoon. Dit is iemand wiens genderidentiteit niet overeenstemt met zijn of haar biologisch geslacht. Wanneer iemand vindt dat zijn of haar genderidentiteit wel overeenstemt met zijn of haar geslacht dan is men cisgender.

Genderexpressie (Gender Expression)

Iemands genderexpressie is de manier waarop men zijn of haar genderidentiteit vertaalt naar de buitenwereld. Het omvat alles aan “iemands buitenkant” waarmee men letterlijk zijn of haar genderidentiteit uitdraagt. Dit kan zowel iemands kleren en stijl omvatten, maar ook diens manier van doen, taalgebruik of de manier waarop die met andere personen omgaat. Deze expressie omvat alles op de as gaande van zeer vrouwelijke tot zeer mannelijk. De zogenaamde “meisje meisjes”, of macho’s zijn bijvoorbeeld labels voor iemands genderexpressie. Men kan echter ook deze expressie bewust in het midden laten, dan spreekt men van androgyn.

Seksuele voorkeur (Sexual Orientation)

Iemands seksuele voorkeur geeft aan tot welke personen men zich emotioneel en fysiek aangetrokken voelt. Ook hier is er een as waarop elk van ons zich bevindt. Men kan zich aangetrokken voelen tot personen met hetzelfde geslacht, dan is men homoseksueel, of tot personen van het andere geslacht, dan is men hetero. Wanneer men zich aangetrokken voelt tot beide geslachten is men biseksueel.