Geboorteverlof voor zelfstandigen

Uit onderzoek van UNIZO blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandigen meer dan 50 uur werkt per week. Bijna een kwart is per week tussen 60 tot 70 uur actief bezig. 80% van alle zelfstandigen geeft aan dat ze moeilijkheden ondervinden om op piekmomenten een evenwichtige combinatie werk/gezin te vinden. 2 op de 3 geeft aan dat de werkdruk ertoe leidt dat ze niet rond geraken met het huishouden en 60% geeft aan dat ze geen of te weinig tijd kunnen vrijmaken voor hun kinderen. Minder of deeltijds werken is voor hen (en dan vooral voor het welzijn van de zaak) vaak geen optie. Bovendien blijkt dat, net zoals bij de meeste Belgische gezinnen, ook binnen de “zelfstandige gezinnen” de rollenpatronen nog sterk aanwezig zijn. Zo geeft iets minder dan de helft van de zelfstandige vrouwen aan dat hun partner bijna geen huishoudelijke taken op zich neemt. Bij de mannelijke zelfstandigen geeft de meerderheid aan dat de partner bijna het volledige huishouden op zich neemt.

Een belangrijke ondersteuning voor jonge ouders, maar ook een belangrijk instrument voor een meer evenwichtige taakverdeling binnen het gezin, is het geboorteverlof. Het opnemen van het geboorteverlof creëert niet enkel een basis van gelijkheid binnen het koppel, maar ook meer gendergelijkheid in de hele samenleving. (Voor meer informatie, zie ons standpunt Geboorteverlof.) Daarnaast heeft onderzoek in de VS, Australië, Groot-Brittannië en Denemarken uitgewezen dat vaders die geboorteverlof nemen later ook meer betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Tot slot is er aangetoond dat het opnemen van het geboorteverlof de studieresultaten van kinderen in het middelbaar onderwijs verbetert, vooral meisjes ondervinden hier een groot voordeel van. Ook de psychosociale ontwikkeling van het kind heeft er baat bij dat de vader of meemoeder geboorteverlof kan opnemen en aldus de basis kan leggen voor een duurzame betrokkenheid bij de opvoeding.

Kortom, er moet dringend werk worden gemaakt van het ondersteunen van zelfstandigen in hun combinatie van arbeid-zorg-gezin. En dit via een geboorteverlof. Een verlof waar vaders of meemoeders met een zelfstandige activiteit vandaag de dag nog steeds helemaal geen recht op hebben. Bovendien zal het toekennen van een geboorteverlof een positief verschil maken voor een meer gendergelijke taakverdeling binnen de gezinnen van zelfstandigen en voor de kinderen van zelfstandige vaders en meemoeders die even veel recht hebben op betrokken ouders die betaald verlof kunnen nemen en betrokken kunnen zijn bij hun opvoeding.

 

Standpunt V&M

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica vindt dat ook zelfstandige vaders en meemoeders het recht moeten hebben om via een betaald verlof thuis te zijn na de geboorte van hun kindje. V&M pleit daarom voor een facultatieve geboorteverzekering of een geboorteverlof van 10 dagen voor vaders en meeouders die een zelfstandige activiteit uitoefenen. We kiezen bewust voor een facultatief verlof – in tegenstelling tot het verplicht geboorteverlof voor werknemers. (Voor meer informatie, zie ons standpunt Geboorteverlof.) Het is voor zelfstandigen met het oog op het uitbaten van hun zaak of onderneming immers niet zomaar mogelijk om volledig te stoppen met hun activiteit.

Deze 10 dagen facultatief verlof kunnen dan opgenomen worden binnen de 4 maanden na de geboorte van het kind. D
eze geboorteverzekering wordt gemodelleerd naar de moederschapsverzekering zoals deze reeds bestaat voor zelfstandige moeders. De uitkering moet bijgevolg op hetzelfde niveau zijn als dat van de uitkering voor de moeders.


(Voor meer informatie over het beter ondersteunen van vrouwelijke zelfstandigen, zie ons ons standpunt Zelfstandigen en vrouwelijk ondernemerschap.)