Geboorteverlof

Het geboorteverlof is het verlof dat vaders en meeouders mogen opnemen na de geboorte van hun kindje. Het geboorteverlof bestaat vandaag uit 10 werkdagen en deze zijn vrij op te nemen in de vier maanden na de geboorte van het kindje. Het geboorteverlof is een quasi onvoorwaardelijk en afdwingbaar recht van elke vader of meeouder die valt onder het werknemerstelsel. Voor vaders en meeouders die werkzaam zijn als ambtenaar, geldt een gelijkaardige regeling. Zelfstandigen hebben echter geen recht op vaderschapsverlof.

15,3% van de vaders neemt vandaag het vaderschapsverlof niet op. 14,7% van de vaders, die deelnamen aan een onderzoek in 2010, nam minder dan 10 dagen vrijaf of verlof op (in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld ook wettelijke verlofdagen) na de geboorte van hun kind. 56,8% nam 10 dagen op, 24% nam meer dan 10 dagen verlof.

44,6% van de ondervraagde vaders die geen vaderschapsverlof opnamen, gaf aan geen of niet het volledige vaderschapsverlof te hebben opgenomen omwille van het werk of de werkgever.

Het is echter erg belangrijk dat de vader van bij het begin betrokken wordt, want:

  • De periode na de bevalling is immers erg intensief voor de moeder en ondersteuning is broodnodig;
  • Op de langere termijn heeft dit een invloed op de verdeling van de zorg- en huishoudelijke taken binnen het gezin en bijgevolg ook op de carrière van vrouwen;
  • De aanwezigheid van de vader van bij het begin heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling en de toekomst van het kind.

Beleidsvoorstel

V&M wil dat het verplicht wordt voor vaders en meeouders om de 10 dagen vaderschapsverlof of geboorteverlof op te nemen.