Cafetariaplan

Het “cafetaria- of meerkeuzeplan” houdt in dat de werknemer zelf zijn loon- en arbeidsvoorwaarden samenstelt, zoals hij dat zou doen in een cafetaria met zelfbediening. Vandaag de dag kunnen sommigen al enkele keuzes maken, maar in de meeste bedrijven zijn de mogelijkheden echter beperkt tot het kiezen voor een bedrijfswagen of voor een gratis abonnement op het openbaar vervoer, een groepsverzekering … Met een cafetariaplan zou de werknemer echter kunnen kiezen uit gepersonaliseerde voordelen binnen verschillende domeinen, bijvoorbeeld: familie, welzijn, vrije tijd, verzekeringen, mobiliteit en compenserende loonvoordelen. Hij of zij krijgt zo zelf meer verantwoordelijkheid en flexibiliteit om zijn of haar arbeidsprestaties en verloning te regelen.

Belangrijk om op te merken is dat het vandaag de dag voornamelijk mannen zijn die aansprak maken op de bestaande extralegale voordelen. Niet alleen hebben vrouwen veel minder kans op extralegale voordelen dan mannen, ze ontvangen ook lagere bedragen. Werkgevers betalen bijvoorbeeld een aanvullend pensioen voor 9% van de vrouwelijke werknemers tegenover 12% van de mannelijke werknemers. De bijdragen voor aanvullende pensioenen liggen voor vrouwen gemiddeld 38% lager dan voor mannen. De tussenkomst in het woon-werkverkeer ligt voor vrouwen gemiddeld 14% lager. Slechts een klein deel van de werknemers krijgt extra voordelen in de vorm van aandelenopties. Mannen hebben echter meer dan tweemaal meer kans op deze opties. De bedragen die de weinige vrouwen dan ontvangen liggen dan nog eens 39% lager.

Beleidsvoorstellen

 

  • V&M wil een cafetariaplan in alle Belgische bedrijven met een ondernemingsraad
  • De werkgever bepaalt in dialoog met de ondernemingsraad wat de grenzen zijn aan het plan en aan de flexibiliteit voor de werknemer
  • Bij het opstellen van het cafetariaplan moet er verplicht bijzondere aandacht zijn voor de toegankelijkheid van iedere aangeboden keuze voor iedere werknemer. Binnen dezelfde objectieve groep moet elke werknemer immers over dezelfde keuzemogelijkheden beschikken