#150schoenen

Vanaf 20 november duiken in Vlaanderen plots 150 crime-scenes op in het straatbeeld, voorzien van schoenen.

Ze visualiseren op pakkende wijze de 150 slachtoffers van potentieel dodelijk partnergeweld, die in 2018 in België door de parketten werden geregistreerd.

Vrouw & Maatschappij nodigt de toeschouwer uit om even stil te staan bij dat hoge cijfer en om zich bewust te worden van het feit dat we allemaal – autoriteiten én burgers - kunnen helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen.

Lees hier meer over onze actie.